Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης

Φακός

2018-05-16T17:48:15+03:00Categories: Computar, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Ο φακός είναι τύπου αυτόματης ίριδας 1/2”, μεταβαλλόμενης εστιακής απόστασης (zoom) 12.0 έως 120mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κάμερες, ανεξάρτητα εάν διαθέτουν ή δεν διαθέτουν ενσωματωμένο ενισχυτή διόρθωσης ίριδας.

Περίβλημα κάμερας εξωτερικού χώρου

2018-05-16T17:47:44+03:00Categories: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Η κάμερα εξωτερικού χώρου θα τοποθετηθεί σε ειδικό περίβλημα προστασίας. Το περίβλημα θα προσφέρει προστασία έναντι καιρικών φαινομένων (βροχή, υγρασία, χαμηλή θερμοκρασία κ.ο.κ.) καθώς και προστασία από βανδαλισμούς.

Περίβλημα κάμερας εξωτερικού χώρου

2018-05-16T17:47:31+03:00Categories: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Η κάμερα εξωτερικού χώρου θα τοποθετηθεί σε ειδικό περίβλημα προστασίας. Το περίβλημα θα προσφέρει προστασία έναντι καιρικών φαινομένων (βροχή, υγρασία, χαμηλή θερμοκρασία κ.ο.κ.) καθώς και προστασία από βανδαλισμούς.

Οθόνη τύπου TFT 19”

2018-05-16T17:47:15+03:00Categories: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Η οθόνη θα είναι έγχρωμη, επίπεδη, τύπου TFT, υψηλής ανάλυσης, με ενσωματωμένα ηχεία στερεοφωνικού ήχου, μεταλλικής κατασκευής για την αποφυγή παρεμβολών, διαμέτρου 19”. Στη μπροστινή της όψη η οθόνη θα φέρει διακόπτες ρυθμίσεων μέσω menuOSD (on-screen-display).

Οθόνη τύπου TFT 17”

2018-05-16T17:46:59+03:00Categories: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Η οθόνη θα είναι έγχρωμη. επίπεδη τύπου TFT, υψηλής ανάλυσης, με ενσωματωμένα ηχεία στερεοφωνικού ήχου, μεταλλικής κατασκευής για την αποφυγή παρεμβολών, διαμέτρου 17”. Στη μπροστινή της όψη η οθόνη θα φέρει διακόπτες ρυθμίσεων μέσω menuOSD (on-screen-display).

Κωδικοποιητής 8 Καναλιών Αναλογικού Video

2018-05-16T17:46:27+03:00Categories: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Ο κωδικοποιητής videoσήματος είναι μια συσκευή μέσω της οποίας εικόνες από αναλογικές κάμερες μπορούν να συνδεθούν σε σύστημα επιτήρησης και καταγραφής εικόνων ψηφιακής τεχνολογίας IP.

Πολυπλέκτης και Ψηφιακός Καταγραφέας 16 Καναλιών

2018-05-16T17:46:07+03:00Categories: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Ο ψηφιακός καταγραφέας 16 καναλιών θα είναι ένας συνδυασμός πολυπλέκτη και καταγραφέα video/audio. Θα είναι κατάλληλος να καταγράφει 16 κανάλια videoκαι 4 κανάλια audio σε ενσωματωμένο σκληρό δίσκο, με μία πληθώρα επιλογών εγγραφής ως προς την ευαισθησία, τον ρυθμό και την ποιότητα.

Καταγραφική Συσκευή IP Video 32 Καναλιών

2018-05-16T17:45:50+03:00Categories: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Η κεντρική δικτυακή συσκευή καταγραφής video(NVR) αποτελείται από το μηχανισμό καταγραφής, τη βάση δεδομένων όλων των συνδεόμενων καμερών και κωδικοποιητών και το πρόγραμμα λειτουργίας της. Στη συσκευή περιλαμβάνεται τόσο το υλικό (hardware) όσο και το λογισμικό (software) σε ενιαία συγκρότηση.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Phone: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com