Πίνακας ανίχνευσης διαρροής νερού συμβατικού τύπου

2019-01-23T10:38:10+02:00Κατηγορίες: Πυρανίχνευση, Υγρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο πίνακας υγρανίχνευσης θα είναι συμβατικού τύπου και θα είναι σχεδιασμένος να  προστατεύσει χώρους με ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό οι οποίοι είναι ευάλωτοι στη διείσδυση νερού και χρήζουν προστασίας από ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής.