Αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου σημειακής τεχνολογίας

2020-06-21T10:33:11+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου θα είναι εγκεκριμένος κατά EN54. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2020-06-21T10:28:51+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμού πυρκαγιάς συστημάτων πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας και θα είναι εγκεκριμένη κατά ΕΝ54-3 και ΕΝ54-23. Θα συνδέεται απευθείας στο βρόχο σημειακής αναγνώρισης μέσω ειδικής πρόσθετης μονάδας (interface) με την οποία θα είναι συμβατή. Θα προσλαμβάνει ισχύ για την λειτουργία της από το βρόχο χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω συσκευής κυκλώματος εντολής ή ξεχωριστή τροφοδοσία λειτουργίας.

Αναλογικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής σημειακής τεχνολογίας

2020-06-21T10:24:54+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής θα είναι εγκεκριμένος κατά EN54 - 5. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αναλογικός ανιχνευτής καπνού σύνθετου τύπου σημειακής τεχνολογίας

2020-06-21T10:20:32+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής καπνού σύνθετου τύπου θα είναι εγκεκριμένος κατά EN54. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Επαναληπτική οθόνη αφής και γραφικά

2018-07-27T10:06:31+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η οθόνη αφής θα αποτελεί αυτόνομο (stand alone) δικτυακό κόμβο του υπάρχοντος συστήματος που θα μπορεί να είναι πλήρες λειτουργικό προσφέροντας έλεγχο πινάκων, επικοινωνιών και αναφορά γεγονότων. Στην οθόνη θα μπορεί να φαίνεται η αρχιτεκτονική και το εσωτερικό των κτιρίων υπό παρακολούθηση. Ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται στα κτίρια, στους πίνακες πυρανίχνευσης και στο δίκτυο μέσω χαρτών, κτιριακών κατόψεων αλλά και κατόψεων ζωνών και να παρακολουθεί την κατάσταση τους μέσα από κείμενα και ενδείξεις.

Λογισμικό χειρισμού συστήματος πυρανίχνευσης με γραφικές κατόψεις

2019-01-23T10:18:05+02:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Το λογισμικό θα είναι παραμετροποιήσιμο και θα μπορεί να παρουσιάζει την εγκατάσταση στο χρήστη μέσω γραφικού περιβάλλοντος. Στον χρήστη θα παρουσιάζονται κατόψεις χώρων, επεξηγηματικά κείμενα και εικόνες για την εύκολη παρακολούθηση, πλοήγηση και έλεγχο του εγκατεστημένου εξοπλισμού πυρανίχνευσης.

Βαθμίδα σύνδεσης σε δίκτυο LAN

2018-06-05T14:23:08+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) σύνδεσης θα μπορεί να συνδέεται στο υφιστάμενο δίκτυο των πινάκων πυρανίχνευσης και θα παρέχει μια πύλη προς αυτό το δίκτυο από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω διαδικτύου. H κάρτα σύνδεσης θα μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες από το δίκτυο πυρανίχνευσης με το οποίο θα είναι συμβατή και θα μπορεί να οπτικοποιεί την κατάσταση των πινάκων ελέγχου σε ένα συμβατικό φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser).

Εκτυπωτής Πίνακα Πυρανίχνευσης

2018-06-05T14:10:50+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Ο εκτυπωτής θα είναι θερμικού τύπου και θα μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιονδήποτε από τους πίνακες πυρανίχνευσης. Ο εκτυπωτής θα μπορεί αυτόματα ή κατ’ εντολή του χρήστη να τυπώνει λίστα με όλα τα γεγονότα ή και την κατάσταση των συστημάτων. Η μονάδα του εκτυπωτή θα διαθέτει μπαταρία για την αδιάλειπτη λειτουργία σε κατάσταση διακοπής ρεύματος. Τα ρολά χαρτιού θα πρέπει να μπορούν εύκολα να αντικαθίστανται από τον χρήστη.

Βαθμίδα Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (BMS)

2018-06-05T13:52:12+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) διασύνδεσης θα επιτρέπει στα συστήματα BMS και στους Η/Υ με το γραφικό περιβάλλον της πυρανίχνευσης να ενσωματώνονται με όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης και τα απομακρυσμένα τερματικά. Η διασύνδεση αυτή θα αποτελεί κομμάτι του δικτύου των πινάκων επιτρέποντας το χειρισμό των συμβάντων μέσω ενός Η/Υ ή σύνδεσης μέσω RS232.

Βαθμίδα Δικτύωσης Πινάκων

2018-06-05T13:41:20+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) δικτύωσης πινάκων θα επιτρέπει σε όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης, στα απομακρυσμένα τερματικά και στα περιφερειακά δικτύου να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κλασικού καλωδίου δύο αγωγών με αντίσταση στη φωτιά. Το δίκτυο αυτό θα μπορεί να μεταφέρει οποιαδήποτε πληροφορία από οποιεσδήποτε συσκευές εισόδων-εξόδων και να οπτικοποιηθεί σε οποιοδήποτε πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης ή απομακρυσμένου τερματικού.

Πίνακας Πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας

2020-02-04T14:06:00+02:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), χωρητικότητας από έναν έως τέσσερις βρόχους, αναλόγως της έκτασης της εγκατάστασης. Η χωρητικότητα κάθε βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση έως 240 συσκευών όπως ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας, συσκευών επιτήρησης ή εντολής (monitor και control modules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 Parts 2, 4 και 13.

Πίνακας Πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας

2020-02-04T14:08:59+02:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), χωρητικότητας από έναν έως τέσσερις βρόχους, αναλόγως της έκτασης της εγκατάστασης. Η χωρητικότητα κάθε βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση έως 240 συσκευών όπως ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας, συσκευών επιτήρησης ή εντολής (monitor και control modules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 Parts 2, 4 και 13.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top