Πίνακας Πυρανίχνευσης Σημειακής Τεχνολογίας

2021-10-15T10:13:35+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Notifier Pearl PRL-LED-EN-1 (ενός βρόχου), PRL-LED-EN (δύο βρόχων). Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), χωρητικότητας ενός ή δύο βρόχων, αναλόγως της έκτασης της εγκατάστασης. Η χωρητικότητα κάθε βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση κατ’ ελάχιστο 159 ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας και 159 συσκευών επιτήρησης και εντολής (monitor και control modules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 – Parts 2

Βαθμίδα δικτύου πινάκων πυρανίχνευσης

2018-05-27T12:18:38+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα δικτύου πίνακα πυρανίχνευσης θα επιτρέπει τη σύνδεσή του σε ένα κλειστό βρόχο πινάκων τεχνολογίας peer-to-peer. Ο αριθμός των πινάκων που θα μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο εξαρτάται από το τύπο και το λογισμικό τους.

Πίνακας πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-27T12:14:32+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), ενός βρόχου. Η χωρητικότητα του βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση κατ’ ελάχιστο 99 ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας και 99 συσκευών επιτήρησης ή εντολής (monitorκαι controlmodules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 – Parts2 & 4 και θα φέρει έγκριση του Οργανισμού LPCB.

Πίνακας πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-27T12:11:53+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), χωρητικότητας από δύο έως οκτώ βρόχους, αναλόγως της έκτασης της εγκατάστασης. Η χωρητικότητα κάθε βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση κατ’ ελάχιστο 99 ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας και 99 συσκευών επιτήρησης ή εντολής (monitorκαι controlmodules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 – Parts2 & 4 και θα φέρει έγκριση των Οργανισμών LPCBκαι VDS.

Σειριακός επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης

2018-05-27T12:07:52+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι ενεργητικού τύπου και θα εξασφαλίζει την αναγγελία όλων των συμβάντων του κεντρικού πίνακα και πλήρη χειρισμό του συστήματος πυρανίχνευσης. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 – Parts2 & 4 και θα φέρει έγκριση του Οργανισμού LPCB.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top