Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης

Επαναληπτικός Πίνακας Πυρανίχνευσης

2018-06-03T12:27:17+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης θα εμφανίζει όλα τα στοιχεία και τις ενδείξεις του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης και θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση για να ελέγχουν το σύστημα πυρανίχνευσης ανάλογα με το εξουσιοδοτημένο επίπεδο πρόσβασης τους. Θα είναι εξοπλισμένος με πληκτρολόγιο, οθόνη LCD και γρήγορα κουμπιά και θα τοποθετείται σε απόσταση από τον κεντρικό πίνακα, σε σημεία που απαιτούνται πληροφορίες του συστήματος και εκτέλεση χειροκίνητων ενεργειών.

Πίνακας Πυρανίχνευσης συμβατικής τεχνολογίας

2018-06-03T12:24:37+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι συμβατικής τεχνολογίας, θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 και EN54-4 (Control and Indicating Equipment). Θα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι τέσσερις ζώνες ανίχνευσης αποτελούμενες από συμβατικούς πυρανιχνευτές μέσω επιτηρούμενων καλωδιώσεων, ενώ θα είναι επεκτάσιμος μέχρι τις 36 συμβατικές ζώνες με προσθήκη τεσσάρων βαθμίδων επέκτασης χωρητικότητας 8 ζωνών έκαστη.

Πίνακας Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης συμβατικής τεχνολογίας

2018-06-03T12:20:40+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι συμβατικής τεχνολογίας, θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 και EN54-4 (Control and Indicating Equipment) για την πυρανίχνευση και το πρότυπο EN12094-1 για την κατάσβεση. Θα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι τέσσερις ζώνες ανίχνευσης αποτελούμενες από συμβατικούς πυρανιχνευτές μέσω επιτηρούμενων καλωδιώσεων, ενώ θα είναι επεκτάσιμος μέχρι τις 20 συμβατικές ζώνες με προσθήκη δύο βαθμίδων επέκτασης χωρητικότητας 8 ζωνών έκαστη.

Πίνακας Πυρανίχνευσης συμβατικής τεχνολογίας

2018-06-03T12:21:51+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι συμβατικής τεχνολογίας, θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 και EN54-4 (Control and Indicating Equipment). Θα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι τέσσερις ζώνες ανίχνευσης αποτελούμενες από συμβατικούς πυρανιχνευτές μέσω επιτηρούμενων καλωδιώσεων, ενώ θα είναι επεκτάσιμος μέχρι τις 20 συμβατικές ζώνες με προσθήκη δύο βαθμίδων επέκτασης χωρητικότητας 8 ζωνών έκαστη.

Φαροσειρήνα Συναγερμού Φωτιάς

2018-06-03T12:11:43+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Η φαροσειρήνα αποτελείται από συνδυασμό σειρήνας και φωτιστικού και εγκαθίστανται σε επίκαιρα σημεία για την αναγγελία συναγερμού στο προσωπικό και το κοινό. Ο τόνος συναγερμού θα είναι επιλέξιμος μέσω dip switch. Οι φαροσειρήνες θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το EN54-3 για την λειτουργία της σειρήνας και σύμφωνα με το EN54-23 για την λειτουργία του φάρου.

Φαροσειρήνα Συναγερμού Φωτιάς IP65

2018-06-03T12:09:15+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Η φαροσειρήνα αποτελείται από συνδυασμό σειρήνας και φωτιστικού και εγκαθίστανται σε επίκαιρα σημεία για την αναγγελία συναγερμού στο προσωπικό και το κοινό. Ο τόνος συναγερμού θα είναι επιλέξιμος μέσω dipswitch. Οι φαροσειρήνες θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το EN54-3 για την λειτουργία της σειρήνας και σύμφωνα με το EN54-23 για την λειτουργία του  φάρου.

Ανιχνευτής διπλού τύπου (καπνού και θερμικός)

2018-06-03T12:06:16+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: , |

Ο ανιχνευτής διπλού τύπου συνδυάζει την λειτουργία των ανιχνευτών καπνού και θερμότητας σε έναν. Οι ανιχνευτές διπλού τύπου θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα  EN54-5 και EN54-7 και να είναι έξυπνοι με ενσωματωμένους αλγόριθμους για σύγκριση των σημάτων, ώστε να παρέχουν γρήγορη και ασφαλή ανίχνευση. Ο συνδυασμός των μετρήσεων του ανιχνευτή παρέχει υψηλή προστασία από ψευδοσυναγερμούς και γρήγορη απόκριση σε φωτιές που χαρακτηρίζονται από χαμηλή εκπομπή καπνού

Θερμικοί ανιχνευτές ορίου και θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές

2018-06-03T12:02:10+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Οι θερμικοί ανιχνευτές θα πρέπει να είναι έξυπνες συσκευές με ενσωματωμένους αλγόριθμους για σύγκριση σημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη ανίχνευση και να κατασκευάζονται σύμφωνα το EN54 - 5.

Οπτικός Ανιχνευτής Καπνού

2018-06-03T11:58:53+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο ανιχνευτής καπνού είναι μια συσκευή που εξασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό εκδήλωσης πυρκαγιάς στο χώρο και την μεταφορά της ένδειξης της στον πίνακα Πυρανίχνευσης. Οι ανιχνευτές καπνού θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με το  EN54-7 και να είναι έξυπνοι με ενσωματωμένους αλγόριθμους για σύγκριση των σημάτων, ώστε να παρέχουν γρήγορη και ασφαλή ανίχνευση. Θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στη σκόνη, σε ρυπαρό περιβάλλον, στη θερμοκρασία καθώς και στα ρεύματα αέρα.  

Κομβίο Συναγερμού Φωτιάς

2018-06-03T11:56:18+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Τα χειροκίνητα κομβία συναγερμού φωτιάς θα έχουν επανατάξιμο στοιχείο, θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση και θα κατασκευάζονται σύμφωνα  με το EN54-11. Το κομβίο θα περιλαμβάνει ένα κλειδί για γρήγορες δοκιμές.

Κομβίο Συναγερμού Φωτιάς IP67

2018-06-03T12:31:07+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Τα χειροκίνητα κομβία συναγερμού φωτιάς θα έχουν επανατάξιμο στοιχείο, θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση και θα κατασκευάζονται σύμφωνα  με το EN54-11. Το κομβίο θα περιλαμβάνει ένα κλειδί για γρήγορες δοκιμές.

Σύστημα δειγματοληψίας αέρα (ΣΔΑ)

2018-05-26T11:16:15+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Το σύστημα δειγματοληψίας αέρα (ΣΔΑ) θα χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης σωματιδίων μέσω διπλής πηγής blue LED και υπέρυθρο laser, ώστε να είναι ικανό να ανιχνεύει ένα ευρύ φάσμα φωτιάς, μειώνοντας στο ελάχιστο τους ψευδοσυναγερμούς. Το εύρος ευαισθησίας θα πρέπει να είναι από 0,00151%m ως 13,1%/m. Η θερμοκρασία λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 0°C ως 38°C, ενώ η θερμοκρασία δειγματοληψίας αέρα από –20°C ως 60°C.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Phone: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com