Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 8 εισόδων / 4 εξόδων

2018-05-17T10:50:53+03:00Κατηγορίες: Honeywell Galaxy, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα φέρει οκτώ εξόδους σύνδεσης προς κυκλώματα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ., καθώς επίσης και τέσσερις εξόδους προς σειρήνες, αφή – σβέση βοηθητικών κυκλωμάτων κ.ο.κ.

Πληκτρολόγιο Συστήματος Ασφαλείας

2018-07-26T10:28:20+03:00Κατηγορίες: Honeywell Galaxy, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Το πληκτρολόγιο του συστήματος ασφαλείας θα είναι κατάλληλο για σύνδεση στον πίνακα ασφαλείας. Θα προσφέρει τη δυνατότητα χειρισμών και προγραμματισμού του συστήματος. Όλα τα πλήκτρα θα βρίσκονται πίσω από ανοιγόμενο πορτάκι.

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας

2018-05-17T10:43:24+03:00Κατηγορίες: Honeywell Galaxy, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε υποσυστήματα, τη καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας

2018-05-17T10:40:36+03:00Κατηγορίες: Honeywell Galaxy, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε υποσυστήματα, τη καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Μαγνητική επαφή

2018-05-17T10:37:20+03:00Κατηγορίες: Honeywell Galaxy, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η μαγνητική επαφή θα είναι μικρή σε μέγεθος, κατάλληλη για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο, με δυνατότητα ενεργοποίησης σε άνοιγμα μεγαλύτερο των 15 mm.

Δέκτης ασύρματων συσκευών

2018-05-17T10:33:29+03:00Κατηγορίες: Honeywell Galaxy, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο δέκτης των ασύρματων συσκευών ανίχνευσης του συστήματος ασφαλείας θα συνδέεται (ενσύρματα) σε ένα από τους βρόχους του πίνακα ασφαλείας. Θα επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι δύο δεκτών ανά βρόχο επικοινωνίας, ή συνολικά μέχρι οκτώ δεκτών σε ένα πίνακα ασφαλείας.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top