Τεχνική προδιαγραφή συστήματος κατάσβεσης Inergen

2018-06-02T12:15:48+03:00Κατηγορίες: Inergen, Πυρόσβεση|Ετικέτες: |

Το INERGEN (IG-541) ανήκει στην κατηγορία των αδρανών αερίων που σβήνει τη φωτιά με τη μείωση οξυγόνου στο χώρο σε επιτρεπτά επίπεδα με την παρουσία ανθρώπου. Η σύστασή του αποτελείται από Άζωτο 52%, Αργό 40% και Διοξείδιο του Άνθρακα 8%. Σε αντίθεση με άλλα αέρια που κυκλοφορούν στην ελληνική και παγκόσμια αγορά (π.χ. FM-200, Novec) δεν είναι χημικό αέριο και αποτελείται από συστατικά, που είτε υπάρχουν στην ατμόσφαιρα είτε είναι αδρανή. Δεν συμβάλει στην αύξηση της διάβρωσης του όζοντος, στην ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς επίσης έχει μηδενικό χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα μετά την εκτόνωση.