Απομονωτής βρόγχου σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:54:09+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο απομονωτής θα είναι κατάλληλος για σύνδεση στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Η συσκευή θα διακόπτει τη συνέχεια του βρόχου όταν ανιχνεύει βραχυκύκλωμα στη γραμμή, προφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο το τμήμα του βρόχου που μπορεί να λειτουργήσει. Ο μέγιστος αριθμός απομονωτών ανά βρόχο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 100, ενώ ο μέγιστος αριθμών συσκευών σημειακής τεχνολογίας ανάμεσα σε δύο απομονωτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25.

Αναλογικός ανιχνευτής καπνού τύπου ιονισμού σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:50:53+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι ανιχνευτές καπνού τύπου ιονισμού και οι βάσεις στις οποίες αυτοί θα τοποθετηθούν, θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 268 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατοί με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αναλογικός ανιχνευτής καπνού αεραγωγού φωτοηλεκτρικού τύπου σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:47:44+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι ανιχνευτές αεραγωγού θα φέρουν ενσωματωμένο ανιχνευτή καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου και θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 268 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατοί με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αναλογικός θερμικός ανιχνευτής σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:43:39+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι θερμικοί ανιχνευτές και οι βάσεις στις οποίες αυτοί θα τοποθετηθούν, θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 521 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατοί με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:39:45+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου και οι βάσεις στις οποίες αυτοί θα τοποθετηθούν, θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 268 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατοί με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Μηχανισμός σύνδεσης κυκλώματος αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:36:10+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση κυκλωμάτων αναγγελίας συναγερμού στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συνεχούς τάσης 24 Vdc με αντιστροφή πολικότητας, όπως σειρήνες, οπτικές ενδείξεις, κουδούνια κ.λπ., καθώς επίσης και κυκλώματα εναλλασσόμενης τάσης όπως μεγάφωνα και τηλέφωνα ενδοεπικοινωνίας ανάγκης. Το κύκλωμα αναγγελίας θα συνδέεται σε επαφές ενσωματωμένου ρελαί. Το κύκλωμα αναγγελίας συναγερμού θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό.

Μηχανισμός σύνδεσης κυκλώματος εντολής σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:32:56+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση κυκλωμάτων εντολής στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συνεχούς τάσης 24 Vdc, όπως ηλεκτρομαγνήτες, firedamper κ.λπ., καθώς επίσης και κυκλώματα εναλλασσόμενης τάσης όπως εντολές προς φωτισμό, ανεμιστήρες κ.ο.κ. Το κύκλωμα εντολής θα συνδέεται σε επαφές NO/NCδύο ενσωματωμένων ρελαί.

Μηχανισμός σύνδεσης κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:29:35+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (ξηρές), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (classB). Τυπικές συσκευές σύνδεσης στο μηχανισμό είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης firedamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό. Το μικρό του μέγεθος θα επιτρέπει τη τοποθέτησή του δίπλα ή εντός της επιτηρούμενης συσκευής.

Μηχανισμός σύνδεσης κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:26:12+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (ξηρές), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (classB), ή ζώνης με επιστροφή καλωδίου (classA). Τυπικές συσκευές σύνδεσης στο μηχανισμό είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης firedamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό.

Μηχανισμός σύνδεσης ζώνης συμβατικών ανιχνευτών σε βρόγχο σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:22:17+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο μηχανισμός θα είναι κατάλληλος για την σύνδεση μίας ζώνης συμβατικών ανιχνευτών στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι 20 ανιχνευτών καπνού ή θερμικών - θερμοδιαφορικών, σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (classB), ή ζώνης με επιστροφή καλωδίου (classA). Η ζώνη των ανιχνευτών θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό.

Κομβίο συναγερμού διπλής κίνησης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-31T11:49:04+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Τα κομβία συναγερμού θα είναι χειροκίνητοι σταθμοί σήμανσης συναγερμού και θα αποτελούνται από ηλεκτρονικά κυκλώματα ικανά να διαβιβάσουν την κατάστασή τους (φυσιολογική, συναγερμός, βλάβη) στο πίνακα πυρανίχνευσης μέσω του βρόχου σημειακής αναγνώρισης. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, κόκκινου χρώματος.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top