Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιάς σε Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου

2018-05-23T10:31:37+03:00Κατηγορίες: Γραμμική Πυρανίχνευση Σηράγγων Lios, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην εγκατάσταση ενός συστήματος γραμμικής πυρανίχνευσης για τις σήραγγες. Σκοπός της προμήθειας του συστήματος αυτού είναι η ανίχνευση πυρκαγιάς καθ’ όλο το μήκος των σηράγγων. Το σύστημα σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εφεδρείας. Ο γραμμικός θερμικός ανιχνευτής θα συνδεθεί στις κεντρικές συσκευές, οι οποίες θα βρίσκονται στα κτίρια εξυπηρέτησης εκατέρωθεν της σήραγγας.

Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης Πυρκαγιάς μέσω Γραμμικών Πυρανιχνευτών με Οπτικές Ίνες

2018-05-26T11:33:53+03:00Κατηγορίες: Γραμμική Πυρανίχνευση Σηράγγων Lios, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο κεντρικός πίνακας ανίχνευσης πυρκαγιάς θα ελέγχει την θερμοκρασία του επιτηρούμενου χώρου μέσω ενός καλωδίου οπτικής ίνας. Η οπτική ίνα είναι απρόσβλητη από ηλεκτρικά παράσιτα και υπερτάσεις, όπως επίσης και από τη σκόνη και τα καυσαέρια, γεγονός που την καθιστά το καλύτερο μέσο ανίχνευσης πυρκαγιάς σε χώρους ρυπαρούς και χώρους αυξημένης ηλεκτρικής φόρτισης, όπως π.χ. σε σήραγγες αυτοκινητόδρομων και τρένων, σε σήραγγες μεταφοράς καλωδίων ισχύος κ.λπ.

Θερμικός Πυρανιχνευτής Γραμμικού Τύπου με Ζεύγος Οπτικών Ινών

2018-05-23T10:15:22+03:00Κατηγορίες: Γραμμική Πυρανίχνευση Σηράγγων Lios, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο θερμικός γραμμικός ανιχνευτής θα φέρει ζεύγος οπτικών ινών, μέσω των οποίων θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση μετρήσεων της πραγματικής θερμοκρασίας και του ρυθμού μεταβολής της θερμοκρασίας καθ’ όλο το μήκος της σήραγγας. Ο γραμμικός ανιχνευτής θα είναι ταυτόχρονα αισθητήρας θερμοκρασίας και μονάδα μεταφοράς σήματος, επομένως δεν θα απαιτηθούν πρόσθετα καλώδια για τη συμπλήρωση της εγκατάστασης.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top