Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 8 καναλιών

2018-05-18T10:56:46+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα φέρει οκτώ εξόδους σύνδεσης προς κυκλώματα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ. Τα κυκλώματα επιτήρησης θα φέρουν έξοδο σύνδεσης προς τη συσκευή μέσω επαφών, οι οποίες θα παραμένουν κανονικά κλειστές όσο το κύκλωμα βρίσκεται σε ηρεμία.

Σημειακή συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 2 καναλιών

2018-05-18T10:52:35+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή σύνδεσης συμβατικών ζωνών ασφαλείας σε σύστημα σημειακής τεχνολογίας (addressable) θα είναι συμβατή με τον πίνακα του συστήματος. Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 2 ζωνών ασφαλείας και θα μεταφέρει τη πληροφορία σχετικά με τη κατάστασή τους (συναγερμός, παραβίαση κ.λπ.) στον πίνακα μέσω του βρόχου επικοινωνίας.

Πληκτρολόγιο Συστήματος Ασφαλείας

2018-07-26T10:28:09+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Το πληκτρολόγιο του συστήματος ασφαλείας θα είναι κατάλληλο για σύνδεση στον πίνακα ασφαλείας. Θα προσφέρει τη δυνατότητα χειρισμών και προγραμματισμού του συστήματος. Όλα τα πλήκτρα θα βρίσκονται πίσω από ανοιγόμενο πορτάκι.

Πληκτρολόγιο Συστήματος Ασφαλείας

2018-07-26T10:28:31+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Το πληκτρολόγιο του συστήματος ασφαλείας θα είναι κατάλληλο για σύνδεση στον πίνακα ασφαλείας. Θα προσφέρει τη δυνατότητα χειρισμών του συστήματος. Όλα τα πλήκτρα θα βρίσκονται πίσω από ανοιγόμενο πορτάκι.

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας

2018-05-18T10:36:24+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε υποσυστήματα, τη καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης

2018-05-18T10:19:46+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ασύρματος ανιχνευτής κίνησης θα λειτουργεί με βάση τη τεχνολογία παθητικών υπερύθρων. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη θέση.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top