Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T13:09:38+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (ξηρές), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (classB). Τυπικά κυκλώματα επιτήρησης που θα συνδέονται στη συσκευή είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσηςfiredamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό. Το μικρό μέγεθος της συσκευής θα επιτρέπει τη τοποθέτησή της δίπλα ή εντός της επιτηρούμενης περιφερειακής μονάδας. Θα μπορεί να τοποθετείται εντός κοινού ηλεκτρολογικού κουτιού.

Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T13:04:54+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (“ξηρές”), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (class B). Τυπικά κυκλώματα επιτήρησης που θα συνδέονται στη συσκευή είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης firedamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό.

Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος εντολής – αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T12:55:03+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων εντολής στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συνεχούς τάσης 24 Vdc με αντιστροφή πολικότητας, όπως σειρήνες, οπτικές ενδείξεις, κουδούνια κ.λπ. Επίσης, θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων εντολής συνεχούς τάσης 24 Vdc χωρίς αντιστροφή πολικότητας, όπως ηλεκτρομαγνήτες, firedamper κ.λπ., καθώς επίσης και κυκλώματα εναλλασσόμενης τάσης όπως εντολές προς φωτισμό, ανεμιστήρες κ.ο.κ. Το κύκλωμα εντολής ή αναγγελίας θα συνδέεται σε επαφές ενσωματωμένου ρελαί. Το κύκλωμα αναγγελίας συναγερμού θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης.

Οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T12:07:30+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμού πυρκαγιάς συστημάτων πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας. Θα συνδέεται απευθείας στο βρόχο σημειακής αναγνώρισης και θα προσλαμβάνει ισχύ για την λειτουργία της από αυτόν, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω συσκευής κυκλώματος εντολής ή ξεχωριστή τροφοδοσία λειτουργίας.

Οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T12:00:14+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμού πυρκαγιάς συστημάτων πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας. Θα συνδέεται απευθείας στο βρόχο σημειακής αναγνώρισης και θα προσλαμβάνει ισχύ για την λειτουργία της από αυτόν, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω συσκευής κυκλώματος εντολής ή ξεχωριστή τροφοδοσία λειτουργίας.

Κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:44:51+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Το κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού θα είναι εγκεκριμένο κατά EN54 – Part11 από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατό με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το κομβίο θα φέρει κουτί επίτοιχης εγκατάστασης.

Απομονωτής βρόγχου σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:40:12+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο απομονωτής θα είναι κατάλληλος για σύνδεση στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Η συσκευή θα διακόπτει τη συνέχεια του βρόχου όταν ανιχνεύει βραχυκύκλωμα στη γραμμή, προφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο το τμήμα του βρόχου που μπορεί να λειτουργήσει. Ο μέγιστος αριθμός απομονωτών ανά βρόχο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 100. Ο μέγιστος αριθμών συσκευών σημειακής τεχνολογίας ανάμεσα σε δύο απομονωτές, για πλήρη προστασία του εξοπλισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25 συσκευές.

Αναλογικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:35:51+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής θα είναι εγκεκριμένος κατά EN από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:28:00+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου θα είναι εγκεκριμένος κατά EN από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη - εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ανιχνευτής καπνού τύπου δέσμης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:05:02+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής δέσμης θα είναι εγκεκριμένος κατά EN και συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Η συσκευή θα προσλαμβάνει τροφοδοσία απευθείας από το βρόχο σημειακής αναγνώρισης και παράλληλα θα φέρει ενσωματωμένη διάταξη απομόνωσης βραχυκυκλώματος του βρόχου.

Αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου υπέρ-υψηλής ευαισθησίας σημειακής τεχνολογίας

2018-05-27T12:23:21+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου υπέρ-υψηλής ευαισθησίας θα είναι εγκεκριμένος κατά EN από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Βαθμίδα δικτύου πινάκων πυρανίχνευσης

2018-05-27T12:18:38+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα δικτύου πίνακα πυρανίχνευσης θα επιτρέπει τη σύνδεσή του σε ένα κλειστό βρόχο πινάκων τεχνολογίας peer-to-peer. Ο αριθμός των πινάκων που θα μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο εξαρτάται από το τύπο και το λογισμικό τους.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top