Βάση αναλογικού ανιχνευτή σημειακής τεχνολογίας με ενσωματωμένη σειρήνα ή/και φάρο

2023-05-15T11:15:20+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση EN54 Notifier, Χωρίς κατηγορία|

Ενδεικτικός τύπος: Notifier NFXI-BS-W (με σειρήνα), NFXI-BF-WC (με φάρο), NFXI-BSF-WC (με φαροσειρήνα). Ο ανιχνευτής φλόγας θα είναι συμβατικού τύπου, διπλής τεχνολογίας. Θα ανιχνεύει φλόγα στο φάσμα IR μέσω δύο αισθητηρίων και στο φάσμα UV μέσω μονού αισθητηρίου. Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω συμβατικής ζώνης ή μέσω monitor module του βρόχου διευθυνσιοδότησης. Η ευαισθησία του δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά θα επιλέγεται κατά την εγκατάσταση της συσκευής, ανάλογο με την καθαρότητα ή την

Πίνακας Πυρανίχνευσης Σημειακής Τεχνολογίας

2021-10-15T10:13:35+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Notifier Pearl PRL-LED-EN-1 (ενός βρόχου), PRL-LED-EN (δύο βρόχων). Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), χωρητικότητας ενός ή δύο βρόχων, αναλόγως της έκτασης της εγκατάστασης. Η χωρητικότητα κάθε βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση κατ’ ελάχιστο 159 ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας και 159 συσκευών επιτήρησης και εντολής (monitor και control modules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 – Parts 2

Σύνθετος αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου και θερμικός/θερμοδιαφορικός σημειακής τεχνολογίας

2021-10-15T10:16:28+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Notifier NFXI-SMT2 με βάση Β501AP. Οφέλη και Πλεονεκτήματα Novec 1230 , 70 bar Πρόκειται για την τελευταία εξέλιξη στο χώρο των φιαλών Novec 1230 καθώς στην έως τώρα αγορά κυκλοφορούσαν φιάλες με σημαντικά μικρότερη πίεση στα 25 και 42 bar. Η μεγάλη πίεση των 70 bar εντός της φιάλης Novec 1230, αυξάνει κατακόρυφα τις δυνατότητες στο σχεδιασμό του συστήματος κατάσβεσης σε μια εγκατάσταση. Πλέον, μπορούν να επιτευχθούν μεγαλύτερες πυκνότητες γόμωσης και

Σύνθετη συσκευή σύνδεσης συμβατικών κυκλωμάτων επιτήρησης και εντολής σημειακής τεχνολογίας

2021-10-15T10:18:13+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Notifier M-721. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι δύο κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (“ξηρές”), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (class B). Τυπικά κυκλώματα επιτήρησης που θα συνδέονται στη συσκευή είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης fire damper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης, ανιχνευτών φλόγας κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα,

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής σημειακής τεχνολογίας αντιεκρηκτικού τύπου

2021-09-09T08:38:31+03:00Κατηγορίες: ATEX, EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου θα είναι εγκεκριμένος από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο ανιχνευτής θα είναι χαμηλού προφίλ και θα λειτουργεί με βάση το φαινόμενο της μείωσης

Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T13:09:38+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (ξηρές), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (classB). Τυπικά κυκλώματα επιτήρησης που θα συνδέονται στη συσκευή είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσηςfiredamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό. Το μικρό μέγεθος της συσκευής θα επιτρέπει τη τοποθέτησή της δίπλα ή εντός της επιτηρούμενης περιφερειακής μονάδας. Θα μπορεί να τοποθετείται εντός κοινού ηλεκτρολογικού κουτιού.

Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος επιτήρησης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T13:04:54+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (“ξηρές”), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (class B). Τυπικά κυκλώματα επιτήρησης που θα συνδέονται στη συσκευή είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης firedamper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης που θα προσφέρεται μαζί με τον μηχανισμό.

Συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος εντολής – αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T12:55:03+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων εντολής στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων συνεχούς τάσης 24 Vdc με αντιστροφή πολικότητας, όπως σειρήνες, οπτικές ενδείξεις, κουδούνια κ.λπ. Επίσης, θα επιτρέπει τη σύνδεση κυκλωμάτων εντολής συνεχούς τάσης 24 Vdc χωρίς αντιστροφή πολικότητας, όπως ηλεκτρομαγνήτες, firedamper κ.λπ., καθώς επίσης και κυκλώματα εναλλασσόμενης τάσης όπως εντολές προς φωτισμό, ανεμιστήρες κ.ο.κ. Το κύκλωμα εντολής ή αναγγελίας θα συνδέεται σε επαφές ενσωματωμένου ρελαί. Το κύκλωμα αναγγελίας συναγερμού θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα, ανοικτοκύκλωμα, διαρροή προς γη μέσω τερματικής αντίστασης.

Οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T12:07:30+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμού πυρκαγιάς συστημάτων πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας. Θα συνδέεται απευθείας στο βρόχο σημειακής αναγνώρισης και θα προσλαμβάνει ισχύ για την λειτουργία της από αυτόν, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω συσκευής κυκλώματος εντολής ή ξεχωριστή τροφοδοσία λειτουργίας.

Οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T12:00:14+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμού πυρκαγιάς συστημάτων πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας. Θα συνδέεται απευθείας στο βρόχο σημειακής αναγνώρισης και θα προσλαμβάνει ισχύ για την λειτουργία της από αυτόν, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω συσκευής κυκλώματος εντολής ή ξεχωριστή τροφοδοσία λειτουργίας.

Κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2021-10-15T09:23:08+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Το κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού θα είναι εγκεκριμένο κατά EN54 – Part11 από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατό με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το κομβίο θα φέρει κουτί επίτοιχης εγκατάστασης.

Απομονωτής βρόγχου σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:40:12+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο απομονωτής θα είναι κατάλληλος για σύνδεση στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Η συσκευή θα διακόπτει τη συνέχεια του βρόχου όταν ανιχνεύει βραχυκύκλωμα στη γραμμή, προφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο το τμήμα του βρόχου που μπορεί να λειτουργήσει. Ο μέγιστος αριθμός απομονωτών ανά βρόχο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 100. Ο μέγιστος αριθμών συσκευών σημειακής τεχνολογίας ανάμεσα σε δύο απομονωτές, για πλήρη προστασία του εξοπλισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25 συσκευές.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top