Ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων anti-masking

2021-04-06T11:11:24+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Ηoneywell IS3016A Ο ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση. Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, η λειτουργία του θα στηρίζεται σε ψηφιακό επεξεργαστή και θα περιλαμβάνει τεχνικές ανάλυσης σήματος που θα απορρίπτουν τους ψευδοσυναγερμούς. Θα έχει την δυνατότητα κάλυψης ευρείας περιοχής (wide angle), επιλογή τρόπου λειτουργίας, αντιστάθμιση αυξημένης θερμοκρασίας περιβάλλοντος και αξιόπιστη

Ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων εξωτερικού χώρου

2020-06-21T10:11:54+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων θα είναι τεχνολογίας antimasking, κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση σε εξωτερικό χώρο με προστασία IP55 και ύψος τοποθέτησης από 80 έως 120 cm.

Αυτοτροφοδοτούμενη οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού

2020-06-21T10:08:39+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή οπτικής και ηχητικής αναγγελίας συναγερμού του συστήματος ασφαλείας θα είναι αυτοτροφοδοτούμενη, ώστε σε περίπτωση συναγερμού να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα (χωρίς την απαίτηση εξωτερικής τροφοδοσίας), κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

Μαγνητική επαφή βαρέως τύπου

2018-05-19T22:04:23+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η μαγνητική επαφή θα είναι βαρέως τύπου, με δυνατότητα ενεργοποίησης σε απόσταση 125mm. H επαφή θα είναι κατάλληλη για μεταλλικές πόρτες όπως πόρτες γκαράζ, αποθηκών κ.ο.κ. Θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο ώστε να έχει αντοχή σε βανδαλισμούς.

Μαγνητική επαφή

2018-05-19T22:02:05+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η μαγνητική επαφή θα είναι μικρή σε μέγεθος, με δυνατότητα ενεργοποίησης σε απόσταση 32 mm. H επαφή θα προσφέρεται σε χρώματα αντίστοιχα με τα συνηθισμένα χρώματα των κουφωμάτων (π.χ. λευκό, καφέ κ.λπ.).

Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης

2018-05-19T21:59:34+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα φέρει έξοδο σύνδεσης προς κύκλωμα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα φέρει έξοδο σύνδεσης προς τη συσκευή μέσω επαφών, οι οποίες θα παραμένουν κανονικά κλειστές όσο το κύκλωμα βρίσκεται σε ηρεμία.

Μαγνητική επαφή βαρέως τύπου

2018-05-19T21:56:23+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η μαγνητική επαφή θα είναι βαρέως τύπου, με δυνατότητα ενεργοποίησης σε απόσταση 25mm. H επαφή θα είναι κατάλληλη για μεταλλικές πόρτες όπως πόρτες γκαράζ, αποθηκών κ.λπ. Θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο ώστε να έχει αντοχή σε βανδαλισμούς.

Μαγνητική επαφή

2018-05-19T21:53:17+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η μαγνητική επαφή θα είναι μικρή σε μέγεθος, με δυνατότητα ενεργοποίησης σε απόσταση 13 mm. H επαφή θα προσφέρεται σε χρώματα αντίστοιχα με τα συνηθισμένα χρώματα των κουφωμάτων (π.χ. λευκό, καφέ κ.λπ.).

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας

2018-05-19T21:50:20+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογίας, προγραμματιζόμενος από απομακρυσμένη θέση μέσω PC, θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε υποσυστήματα, τη χρονοπρογραμματιζόμενη ενεργοποίηση εξόδων καθώς και την ενσωμάτωση ασύρματων ζωνών.

Ποδόπληκτρο συναγερμού

2018-05-19T21:43:20+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Το ποδόπληκτρο θα είναι κατάλληλο για σιωπηρή ενεργοποίηση. Παρότι θα είναι σχεδιασμένο για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης, θα είναι εύκολα ενεργοποιούμενο χωρίς να απαιτείται φυσική δύναμη ή τεχνική. Θα κλειδώνει μηχανικά στη θέση ενεργοποίησης και θα μπορεί να επανατάσσεται μόνο μετά από επέμβαση εξουσιοδοτημένου προσωπικού με χρήση κλειδιού.

Χειρόπληκτρο συναγερμού

2018-05-19T21:40:42+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Το χειρόπληκτρο θα είναι κατάλληλο για σιωπηρή ενεργοποίηση. Θα κλειδώνει μηχανικά στη θέση ενεργοποίησης και θα μπορεί να επανατάσσεται μόνο μετά από επέμβαση εξουσιοδοτημένου προσωπικού με χρήση κλειδιού.

Σειρήνα αναγγελίας συναγερμού εσωτερικού χώρου

2018-05-19T21:33:11+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου θα είναι διτονικού σήματος, μοντέρνας εμφάνισης, κατασκευής από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος, κατάλληλη για τοποθέτηση σε κάθε περιβάλλον. Θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε γωνία χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό εγκατάστασης.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top