Πίνακας Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης μίας περιοχής

2018-05-26T11:47:03+03:00Κατηγορίες: Kentec, Πίνακας Κατάσβεσης, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης – κατάσβεσης θα λειτουργεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN12094-1 (fixedfirefightingsystems– componentsforgasextinguishingsystems). Θα φέρει τρεις ζώνες ανίχνευσης, δύο εκ των οποίων θα σχετίζονται με την ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης, ενώ η τρίτη θα επιτηρεί βοηθητικά κυκλώματα. Η ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης θα βασίζεται σε οποιοδήποτε συνδυασμό ενεργοποίησης των ζωνών πυρανίχνευσης, ενώ θα επιτρέπει τη λειτουργία συναγερμού δύο σταδίων, π.χ. προσυναγερμού όταν ενεργοποιείται μία ζώνη πυρανίχνευσης και τελικού συναγερμού όταν ενεργοποιείται και δεύτερη ζώνη.

Πίνακας Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης τεσσάρων περιοχών

2018-05-26T11:44:44+03:00Κατηγορίες: Kentec, Πίνακας Κατάσβεσης, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης – κατάσβεσης θα λειτουργεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN12094-1 (fixedfirefightingsystems– componentsforgasextinguishingsystems). Θα φέρει οκτώ ζώνες ανίχνευσης και θα μπορεί να ελέγξει έως τέσσερα αυτόνομα συστήματα κατάσβεσης. Η ενεργοποίηση των εντολών κατάσβεσης θα βασίζεται σε μία ή δύο εκ των ζωνών που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις περιοχές κατάσβεσης. Θα επιτρέπεται η λειτουργία συναγερμού δύο σταδίων, π.χ. προσυναγερμού όταν ενεργοποιείται μία ζώνη πυρανίχνευσης και τελικού συναγερμού όταν ενεργοποιείται και δεύτερη ζώνη.

Πίνακας Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης δύο περιοχών

2018-05-26T11:41:36+03:00Κατηγορίες: Kentec, Πίνακας Κατάσβεσης, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης – κατάσβεσης θα λειτουργεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN12094-1 (fixedfirefightingsystems– componentsforgasextinguishingsystems). Θα φέρει τέσσερις ζώνες ανίχνευσης και θα μπορεί να ελέγξει έως δύο αυτόνομα συστήματα κατάσβεσης. Η ενεργοποίηση των εντολών κατάσβεσης θα βασίζεται σε μία ή δύο εκ των ζωνών που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις περιοχές κατάσβεσης. Θα επιτρέπεται η λειτουργία συναγερμού δύο σταδίων, π.χ. προσυναγερμού όταν ενεργοποιείται μία ζώνη πυρανίχνευσης και τελικού συναγερμού όταν ενεργοποιείται και δεύτερη ζώνη.

Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικού Τύπου

2018-05-26T11:42:11+03:00Κατηγορίες: Kentec, Πίνακας Κατάσβεσης, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι συμβατικής τεχνολογίας θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 καιEN54-4 (ControlandIndicatingEquipment). Θα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι οκτώ ζώνες ανίχνευσης αποτελούμενες από συμβατικούς πυρανιχνευτές μέσω επιτηρούμενων καλωδιώσεων. Ο πίνακας θα φέρει επίσης δύο επιτηρούμενα κυκλώματα αναγγελίας συναγερμού. Θα φέρει επίσης κλειδοδιακόπτη ενεργοποίησης του πληκτρολογίου χειρισμών.

Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικού Τύπου

2018-05-26T11:35:33+03:00Κατηγορίες: Kentec, Πίνακας Κατάσβεσης, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι συμβατικής τεχνολογίας θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 καιEN54-4 (ControlandIndicatingEquipment). Θα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι τέσσερις ζώνες ανίχνευσης αποτελούμενες από συμβατικούς πυρανιχνευτές μέσω επιτηρούμενων καλωδιώσεων. Ο πίνακας θα φέρει επίσης δύο επιτηρούμενα κυκλώματα αναγγελίας συναγερμού. Θα φέρει επίσης κλειδοδιακόπτη ενεργοποίησης του πληκτρολογίου χειρισμών.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top