Κομβίο εξόδου έκτακτης ανάγκης

2018-05-18T09:26:39+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το κομβίο έκτακτης εξόδου θα έχει σκοπό το άνοιγμα μίας ελεγχόμενης πόρτας παρακάμπτοντας το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό θα παρεμβάλλεται απευθείας στη γραμμή τροφοδότησης της ελεγχόμενης κλειδαριάς.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης

2018-05-17T00:09:10+03:00Κατηγορίες: Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο κεντρικός έλεγχος του συστήματος προσπέλασης θα εξασφαλίζεται από το κεντρικό υπολογιστή – server του συστήματος στον οποίο θα «τρέχει» ειδικό, μοναδιαίο και αυτοτελές λογισμικό. Το λογισμικό θα διασφαλίζει τον ενιαίο έλεγχο και την αρμονική λειτουργία όλων των επιτηρούμενων υποσυστημάτων. Η συγκρότηση του συστήματος ελεγχόμενης προσπέλασης θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου – εγκατάστασης, μόνο μετά από on-line επέμβαση στο λογισμικό ελέγχου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση στο hardware του περιφερειακού εξοπλισμού.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης

2018-05-17T00:05:31+03:00Κατηγορίες: Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου του συστήματος ελεγχόμενης προσπέλασης θα εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό, μέσω του οποίου θα είναι εφικτός, ο προγραμματισμός του συστήματος, η επιτήρηση των αναγνωστών και των λοιπών εισόδων του συστήματος, ο αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος των θυρών του συστήματος και η παραγωγή καρτών προσπέλασης.

Αναγνώστης καρτών τεχνολογίας Proximity

2018-05-18T09:31:58+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity) και θα προσφέρει απόσταση ανάγνωσης 8’’. Ο αναγνώστης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Θα φέρει ενδεικτικές λυχνία LED τριών χρωμάτων για την έγκυρη ή άκυρη ανάγνωση, βομβητή και διακόπτη tamper για προστασία από κλοπή ή βανδαλισμό.

Αναγνώστης καρτών τεχνολογίας Proximity

2018-05-18T09:33:38+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity), κατάλληλος για τοποθέτηση σε εισόδους και εξόδους σταθμών αυτοκινήτου και θα προσφέρει απόσταση ανάγνωσης 22’’ (56 cm).

Καρταναγνώστης τεχνολογίας προσέγγισης

2018-05-18T09:35:11+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity), συμβατός με καρταναγνώστες HID proximity 125 kHz, και θα προσφέρει απόσταση ανάγνωσης 4’’ (10 cm). Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό polycarbonate και θα είναι κατάλληλος για αντιβανδαλιστική εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Καρταναγνώστης τεχνολογίας προσέγγισης

2018-05-18T09:37:23+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity), κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και θα προσφέρει απόσταση ανάγνωσης 5’’ (12,5 cm).

Αυτόνομος αναγνώστης καρτών τεχνολογίας Proximity με πληκτρολόγιο

2018-05-18T09:39:01+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity), κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επίσης, θα φέρει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Ο αναγνώστης, μετά από κατάλληλο προγραμματισμό, θα επιτρέπει τη πρόσβαση στον ελεγχόμενο χώρο είτε μετά από εισαγωγή κωδικού, είτε με χρήση κατάλληλης κάρτας, είτε με συνδυασμό των προηγούμενων.

Εκτυπώσιμη κάρτα προσέγγισης τεχνολογίας Proximity

2018-05-18T09:40:32+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Η κάρτα προσέγγισης θα είναι παθητικού τύπου, συμβατή με τον καρταναγνώστη. Θα φέρει τυπωμένη αρίθμηση για εύκολο προγραμματισμό της στο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης.

Κάρτα προσέγγισης τεχνολογίας Proximity για αναγνώστες μακράς εμβέλειας

2018-05-18T09:41:53+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Η κάρτα προσέγγισης θα είναι ενεργού τύπου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε αυτοκίνητο, συμβατή με το καρταναγνώστη μακράς εμβέλειας. Θα φέρει τυπωμένη αρίθμηση για εύκολο προγραμματισμό της στο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης.

Ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης πόρτας

2018-05-18T09:43:14+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης πόρτας ελεγχόμενης από το σύστημα ελέγχου προσπέλασης, θα είναι τοποθετημένος σε περίβλημα αλουμινίου, κατάλληλος για επίτοιχη εξωτερική τοποθέτηση και θα προσφέρει ικανότητα συγκράτησης 530 kg. Ο ηλεκτρομαγνήτης θα είναι κατάλληλος μόνο για μονόφυλλη πόρτα.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top