Περιφερειακή Συσκευή Ενδοεπικοινωνίας Κινδύνου

2018-05-31T11:45:04+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Το περιφερειακό τηλέφωνο του συστήματος ενδοεπικοινωνίας κινδύνου θα προσφέρει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου του κτιρίου μέσω επιτηρούμενης ευθείας γραμμής.

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου

2018-05-31T11:41:33+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου και οι βάσεις στις οποίες αυτοί θα τοποθετηθούν, θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 268 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Συσκευές μεγαφωνικής και οπτικής αναγγελίας συναγερμού

2018-05-31T11:38:49+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή αναγγελίας πυρκαϊάς θα φέρει μονάδα μεγαφώνου και μονάδα οπτικής αναγγελίας ενσωματωμένες σε μία ενιαία συσκευή, η οποία θα πρέπει να φέρει έγκριση UL, ή ισοδύναμου Οργανισμού της χώρας προέλευσής της.

Συσκευές οπτικού και ηχητικού συναγερμού

2018-05-31T11:35:07+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι συσκευές αναγγελίας πυρκαγιάς θα φέρουν μονάδα ηχητικής και μονάδα οπτικής αναγγελίας ενσωματωμένες σε μία ενιαία συσκευή, η οποία θα πρέπει να φέρει έγκριση UL, ή ισοδύναμου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους.

Σειρήνα συναγερμού

2018-05-31T11:18:17+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι σειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς θα φέρουν έγκριση UL, ή ισοδύναμου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Θα τροφοδοτούνται με 24 Vdc απευθείας από τον πίνακα πυρανίχνευσης και θα ενεργοποιούνται με κατάλληλο προγραμματισμό του. Η συσκευή θα είναι πολωμένη με δίοδο, ώστε να είναι κατάλληλη για απευθείας σύνδεση σε κύκλωμα ενεργοποίησης με αντιστροφή πολικότητας.

Σταθμός ελέγχου συστήματος αυτόματης κατάσβεσης

2018-05-31T11:15:41+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Κάθε σταθμός ελέγχου θα αποτελείται από το τμήμα χειροκίνητης ενεργοποίησης και το τμήμα αναστολής κατάσβεσης. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, κόκκινου χρώματος, και θα φέρουν ειδική επιγραφή όπου θα αναγράφεται ότι η λειτουργία τους αφορά στα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης.

Κουδούνι συναγερμού

2018-05-31T11:11:14+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Η ηχητική αναγγελία συναγερμού θα δίνεται μέσω κουδουνιού 6” βαρέως τύπου. Το κουδούνι θα δέχεται τροφοδοσία 24 Vdc, ο μηχανισμός κρούσης θα είναι ένας κινητήρας ρεύματος DCκαι θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς UL και FM, ή ισοδύναμους της χώρας προέλευσης του.

Θερμικός – θερμοδιαφορικός ανιχνευτής

2018-05-31T11:08:19+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι θερμικοί ανιχνευτές και οι βάσεις στις οποίες αυτοί θα τοποθετηθούν, θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 268 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Θερμικός ανιχνευτής με αντιστάθμιση ρυθμού ανόδου

2018-05-31T11:05:39+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι θερμικοί ανιχνευτές θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 268 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Οι ανιχνευτές θα είναι κατάλληλοι να στείλουν σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ηλεκτρικός απομανδαλωτής πορτών

2018-05-31T11:00:58+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο απομανδαλωτής πόρτας θα χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σε ανοικτή θέση των πυράντοχων πορτών της εγκατάστασης, ώστε να διευκολύνεται η απρόσκοπτη καθημερινή κίνηση του πληθυσμού. Η συσκευή θα είναι ένας ηλεκτρομαγνήτης που θα δέχεται τάση από τη τροφοδοτική διάταξη του πίνακα πυρανίχνευσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο πίνακας πυρανίχνευσης, ανάλογα με τον προγραμματισμό του, θα διακόπτει τη παροχή ρεύματος, επιτρέποντας στη πόρτα να κλείσει μέσω επαναφορέα ή άλλης παρεμφερούς διάταξης.

Ανιχνευτής ροής νερού

2018-05-31T10:55:06+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής ροής ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή στο δίκτυο των καταιωνιστήρων (sprinkler) και πυροσβεστικών φωλιών. Η μονάδα θα είναι εγκεκριμένη από τον αμερικανικό οργανισμό τυποποίησης UL ή από αντίστοιχο οργανισμό της χώρας προέλευσής του.

Ανιχνευτής καπνού τύπου δέσμης

2018-05-30T10:31:12+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής δέσμης θα αποτελείται από ένα πομπό και ένα δέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η ανίχνευση καπνού επιτυγχάνεται μετά από έλεγχο της ισχύος της υπέρυθρης δέσμης στο δέκτη, η οποία μειώνεται καθώς η δέσμη προσκρούει ή απορροφάται από τα σωματίδια του καπνού. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος της δέσμης στο δέκτη μεγαλύτερης από το 95% της αρχικής τιμής της, τότε ο ανιχνευτής αντιλαμβάνεται το συμβάν ως μπλοκάρισμα της δέσμης και προκαλεί σήμα βλάβης στο κύκλωμα επιτήρησης και κατά συνέπεια στο πίνακα πυρανίχνευσης.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top