Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης

2020-04-28T09:46:38+03:00Categories: DDS Amadeus, Έλεγχος Πρόσβασης|Tags: |

Το σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης θα έχει ως κύριο σκοπό τον έλεγχο της διαβαθμισμένης διακίνησης των υπαλλήλων στα κτίρια, αλλά και των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών τους και αποτελείται από τις επιμέρους συσκευές: ελεγκτές ελέγχου πρόσβασης και καρταναγνώστες εισόδου πορτών.