Πίνακας πυρανίχνευσης (Audio – Network)

2018-05-30T10:20:12+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι βαθμωτού τύπου εγκεκριμένος από τα UL #864 για λειτουργία σύμφωνη με τον κώδικα NFPA §72 ή από τον Οργανισμό τυποποίησης της χώρας προέλευσής του. Η κατασκευή του πίνακα θα επιτρέπει μελλοντική τροποποίηση ή επέκταση των βαθμίδων του.

Πίνακας πυρανίχνευσης (Audio)

2018-05-30T10:16:28+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι βαθμωτού τύπου εγκεκριμένος από τα UL #864 για λειτουργία σύμφωνη με τον κώδικα NFPA §72 ή από τον Οργανισμό τυποποίησης της χώρας προέλευσής του. Η κατασκευή του πίνακα θα επιτρέπει μελλοντική τροποποίηση ή επέκταση των βαθμίδων του.

Πίνακας πυρανίχνευσης (Network)

2018-05-30T10:13:06+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι βαθμωτού τύπου εγκεκριμένος από τα UL #864 για λειτουργία σύμφωνη με τον κώδικα NFPA §72 ή από τον Οργανισμό τυποποίησης της χώρας προέλευσής του. Η κατασκευή του πίνακα θα επιτρέπει μελλοντική τροποποίηση ή επέκταση των βαθμίδων του.

Πίνακας πυρανίχνευσης

2018-05-30T10:27:18+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι βαθμωτού τύπου εγκεκριμένος από τα UL#864 για λειτουργία σύμφωνη με τον κώδικα NFPA §72 ή από τον Οργανισμό τυποποίησης της χώρας προέλευσής του. Η κατασκευή του πίνακα θα επιτρέπει μελλοντική τροποποίηση ή επέκταση των βαθμίδων του.

Τοπικός πίνακας ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων σημειακής τεχνολογίας

2018-05-30T10:02:00+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο τοπικός πίνακας ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θα αποτελείται από βαθμίδες εισόδων και εξόδων, κατάλληλες να επικοινωνούν με τον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης μέσω βρόχου ανοικτού (styleB) ή κλειστού τύπου (styleD). Ο τοπικός πίνακας θα τροφοδοτείται είτε από το τροφοδοτικό του κεντρικού πίνακα, είτε από ανεξάρτητο τροφοδοτικό τοποθετημένο στο ίδιο ερμάριο με αυτό του τοπικού πίνακα.

Πίνακας πυρανίχνευσης

2018-05-30T09:55:47+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι βαθμωτού τύπου εγκεκριμένος από τα UL#864 για λειτουργία σύμφωνη με τον κώδικα NFPA §72 ή από τον Οργανισμό τυποποίησης της χώρας προέλευσής του. Η κατασκευή του πίνακα θα επιτρέπει μελλοντική τροποποίηση ή επέκταση των βαθμίδων του.

Πίνακας πυρανίχνευσης (Network)

2018-05-30T10:13:19+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι βαθμωτού τύπου εγκεκριμένος από τα UL#864 για λειτουργία σύμφωνη με τον κώδικα NFPA §72 ή από τον Οργανισμό τυποποίησης της χώρας προέλευσής του. Η κατασκευή του πίνακα θα επιτρέπει μελλοντική τροποποίηση ή επέκταση των βαθμίδων του.

Πίνακας πυρανίχνευσης – κατάσβεσης

2018-05-30T09:38:39+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης – κατάσβεσης θα είναι ικανός για την οδήγηση ενός συστήματος αυτόματης κατάσβεσης. Θα περιλαμβάνει τις εξόδους και τις εισόδους που είναι απαραίτητες για την πλήρη λειτουργία ενός συστήματος αυτόματης κατάσβεσης.

Επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης

2018-05-30T09:35:14+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο επαναληπτικός πίνακας θα επικοινωνεί με το κεντρικό πίνακα μέσω βρόχου σειριακής επικοινωνίας. Θα προσφέρεται η δυνατότητα τουλάχιστον 32 επαναληπτικών πινάκων ανά κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης. Η καλή λειτουργία του επαναληπτικού πίνακα θα επιθεωρείται συνεχώς από τον κεντρικό πίνακα και θα σημαίνεται σήμα βλάβης σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top