Σύστημα Διαχείρισης Συναγερμών Video Analytics

2018-05-16T17:38:20+03:00Categories: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Το σύστημα έξυπνης διαχείρισης συναγερμών βασίζεται σε λογισμικό που εκμεταλλεύεται την ανάπτυξη αλγόριθμων ανάλυσης εικόνας και εξασφαλίζει την αυτόματη και μη-εξαρτώμενη από ανθρώπινο παράγοντα σήμανση συναγερμού βασισμένη σε συμβάντα ή συμπεριφορές.