Καταγραφική Συσκευή IP Video 64 Καναλιών

2022-12-20T11:03:59+02:00Κατηγορίες: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος:  Honeywell MAXPRO® NVR SE (Standard Edition) - HNMSE64D60T 1.1. Περιγραφή A. Η κεντρική δικτυακή συσκευή καταγραφής video (NVR) αποτελείται από το μηχανισμό καταγραφής, τη βάση δεδομένων όλων των συνδεόμενων καμερών και κωδικοποιητών και το πρόγραμμα λειτουργίας της. Στη συσκευή περιλαμβάνεται τόσο το υλικό (hardware) όσο και το λογισμικό (software) σε ενιαία συγκρότηση. B. Ο σταθμός εργασίας του συστήματος καταγραφής (Workstation NVR Client), ο οποίος λαμβάνει εικόνες και υλοποιεί τη διεπαφή

Καταγραφική Συσκευή Δικτυακών (IP) Καμερών

2021-04-01T15:51:23+03:00Κατηγορίες: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Ετικέτες: |

Η καταγραφική συσκευή θα εξυπηρετεί 16/32/64 κανάλια ευκρίνειας 4K θα έχει τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: • Καταγραφή o Ευκρίνεια Ultra 4K HD για θέαση και καταγραφή. o Ταυτόχρονη, συγχρονισμένη αναπαραγωγή 4/8/16 καναλιών IP video. o Ανάλυση μέχρι 12 MP (4K) για θέαση, έλεγχο και αναπαραγωγή. o Προσαρμογή αναπαραγωγής καμερών με φακό fisheye, τοπικά ή μέσω web interface, για πλήρη εικόνα 360 μοιρών.

Καταγραφική Συσκευή IP Video 32 Καναλιών

2018-05-16T17:45:50+03:00Κατηγορίες: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Ετικέτες: |

Η κεντρική δικτυακή συσκευή καταγραφής video(NVR) αποτελείται από το μηχανισμό καταγραφής, τη βάση δεδομένων όλων των συνδεόμενων καμερών και κωδικοποιητών και το πρόγραμμα λειτουργίας της. Στη συσκευή περιλαμβάνεται τόσο το υλικό (hardware) όσο και το λογισμικό (software) σε ενιαία συγκρότηση.

Δικτυακός καταγραφέας εικόνας (NVR)

2018-05-16T17:45:34+03:00Κατηγορίες: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Ετικέτες: |

Ο καταγραφέας εικόνας (NVR) θα είναι δικτυακού τύπου. Θα διαχειρίζεται και θα καταγράφει την εισερχόμενη ψηφιακή εικόνα από τις δικτυακές κάμερες ή από δικτυακούς κωδικοποιητές εικόνας αναλογικών καμερών. Θα λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα PAL και θα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί μέχρι 16 δικτυακές IPκάμερες.

Τεχνική προδιαγραφή υβριδικού καταγραφέα εικόνας (DVR) δεκαέξι 16 εισόδων

2018-05-16T17:45:17+03:00Κατηγορίες: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Ετικέτες: |

Ο καταγραφέας εικόνας (DVR) θα είναι υβριδικού τύπου και θα επεξεργάζεται την εισερχόμενη αναλογική ή ψηφιακή εικόνα από τις αναλογικές ή δικτυακές κάμερες αντίστοιχα. Θα λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα PAL και θα διαθέτει 16 αναλογικές εισόδους Video (τύπου BNC) με παράκαμψη (Looping) ανά είσοδο και θα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί 16 δικτυακές IPκάμερες.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top