Κωδικοποιητής

Κωδικοποιητής 8 Καναλιών Αναλογικού Video

2018-05-16T17:46:27+03:00Categories: Honeywell Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Ο κωδικοποιητής videoσήματος είναι μια συσκευή μέσω της οποίας εικόνες από αναλογικές κάμερες μπορούν να συνδεθούν σε σύστημα επιτήρησης και καταγραφής εικόνων ψηφιακής τεχνολογίας IP.

Κωδικοποιητής Εικόνας και Ήχου 16 Καναλιών

2018-05-16T17:33:08+03:00Categories: Nice Video, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Tags: |

Η συσκευή κωδικοποίησης θα έχει τη δυνατότητα να ψηφιακοποιήσει και να αποστείλει στο δίκτυο TCP/IP(LAN/WAN) σήματα εικόνας (video) και ήχου (audio) έως 16 καναλιών, καθώς επίσης και να μεταφέρει σήματα τηλεχειρισμού καμερών τύπου PTZ προερχόμενα από σταθμό εργασίας του συστήματος.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Phone: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com