Τεχνική προδιαγραφή συστήματος κατάσβεσης Inergen

2018-06-02T12:15:48+03:00Κατηγορίες: Inergen, Πυρόσβεση|Ετικέτες: |

Το INERGEN (IG-541) ανήκει στην κατηγορία των αδρανών αερίων που σβήνει τη φωτιά με τη μείωση οξυγόνου στο χώρο σε επιτρεπτά επίπεδα με την παρουσία ανθρώπου. Η σύστασή του αποτελείται από Άζωτο 52%, Αργό 40% και Διοξείδιο του Άνθρακα 8%. Σε αντίθεση με άλλα αέρια που κυκλοφορούν στην ελληνική και παγκόσμια αγορά (π.χ. FM-200, Novec) δεν είναι χημικό αέριο και αποτελείται από συστατικά, που είτε υπάρχουν στην ατμόσφαιρα είτε είναι αδρανή. Δεν συμβάλει στην αύξηση της διάβρωσης του όζοντος, στην ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς επίσης έχει μηδενικό χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα μετά την εκτόνωση.

Τεχνική περιγραφή συστήματος κατάσβεσης Novec

2018-10-24T14:17:11+03:00Κατηγορίες: Novec, Πυρόσβεση|Ετικέτες: |

Το NOVEC 1230TM της 3Μ, είναι ένα νέο καθαρό και ασφαλές κατασβεστικό αέριο. Ανήκει στα αέρια που αντικαθιστούν το HALON 1301 αλλά πλέον και το HFC-227ea, δρα χημικά στην αλυσίδα της φωτιάς ενώ διατηρεί την κατασβεστική ικανότητα του, δεν συμβάλει στην αύξηση της διάβρωσης του όζοντος, στην ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς επίσης έχει πολύ μικρό χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα μετά την εκτόνωση.

Τεχνική περιγραφή συστήματος κατάσβεσης FM200

2018-06-02T11:49:16+03:00Κατηγορίες: Novec, Πυρόσβεση|Ετικέτες: |

Τα συστήματα FM-200 χρησιμοποιούνται για την καταστολή πυρκαγιών σε χώρους ειδικών κινδύνων όπου απαιτείται η χρήση ενός ηλεκτρικά μη - αγώγιμου μέσου, ο καθαρισμός του χώρου από το κατασβεστικό μέσο είναι πρόβλημα, παίζει ρόλο η δυνατότητα κατάσβεσης με χαμηλό βάρος και στον υπό προστασία χώρο υπάρχουν συνήθως άνθρωποι.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top