Ανιχνευτής LPG (βουτανίου – προπανίου)

2018-05-22T14:31:45+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση, Χωρίς κατηγορία|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής LPG θα είναι τύπου ημιαγωγού, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει βουτάνιο ή προπάνιο επιδρά στην αγωγιμότητα του ημιαγώγιμου στοιχείου που βρίσκεται στον ανιχνευτή προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.