Πυρανίχνευση

Πίνακας ανίχνευσης διαρροής νερού συμβατικού τύπου

2019-01-23T10:38:10+03:00Πυρανίχνευση, Υγρανίχνευση||

Ο πίνακας υγρανίχνευσης θα είναι συμβατικού τύπου και θα είναι σχεδιασμένος να  προστατεύσει χώρους με ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό οι οποίοι είναι ευάλωτοι στη διείσδυση νερού και χρήζουν προστασίας από ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής.

Ανιχνευτής μεθανίου (CH4) σημειακού τύπου

2019-01-15T12:27:40+03:00Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση||

Ο ανιχνευτής μεθανίου θα αποτελείται από κυψέλη ημιαγώγιμου στοιχείου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικού σήματος 4-20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μεθάνιο αλληλεπιδρά με το ημιαγώγιμο στοιχείο και προκαλεί διαφορά δυναμικού στους πόλους εξόδου της κεφαλής. Η τάση που παράγεται στους πόλους της κυψέλης με αυτό τον τρόπο είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε μεθάνιο.

Ανιχνευτής υδροθείου (H2S) σημειακής τεχνολογίας

2019-01-15T12:23:13+03:00Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση||

Ο ανιχνευτής H2S θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει H2S αλληλεπιδρά με το νερό του ηλεκτρολύτη παράγοντας ιόντα και ηλεκτρόνια. Η τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου με αυτό τον τρόπο είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε H2S.

Ανιχνευτής υδρογόνου σημειακής τεχνολογίας

2018-09-05T09:39:30+03:00Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση||

Ο ανιχνευτής H2 θα αποτελείται από μονάδα μέτρησης (κυψέλη) τύπου μεταβαλλόμενης θερμικής αγωγιμότητας και μονάδα μεταφοράς αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Η κυψέλη θα περιλαμβάνει δύο αντιστάσεις από σκληρό και ανθεκτικό υλικό (π.χ. βολφράμιο).

Ανιχνευτής οξυγόνου σημειακής τεχνολογίας

2018-09-05T09:29:05+03:00Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση||

Ο ανιχνευτής O2 θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το οξυγόνο διαχέεται στον ηλεκτρολύτη και προκαλεί αλλαγή της έντασης του ρεύματος μεταξύ ανόδου και καθόδου.

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα σημειακής τεχνολογίας

2018-09-05T09:23:35+03:00Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση||

Ο ανιχνευτής CO θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα αλληλεπιδρά με το νερό του ηλεκτρολύτη παράγοντας (το σταθερότερο) CO2, ιόντα Η+ και ηλεκτρόνια.

Επαναληπτική οθόνη αφής και γραφικά

2018-07-27T10:06:31+03:00EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced||

Η οθόνη αφής θα αποτελεί αυτόνομο (stand alone) δικτυακό κόμβο του υπάρχοντος συστήματος που θα μπορεί να είναι πλήρες λειτουργικό προσφέροντας έλεγχο πινάκων, επικοινωνιών και αναφορά γεγονότων. Στην οθόνη θα μπορεί να φαίνεται η αρχιτεκτονική και το εσωτερικό των κτιρίων υπό παρακολούθηση. Ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται στα κτίρια, στους πίνακες πυρανίχνευσης και στο δίκτυο μέσω χαρτών, κτιριακών κατόψεων αλλά και κατόψεων ζωνών και να παρακολουθεί την κατάσταση τους μέσα από κείμενα και ενδείξεις.

Λογισμικό χειρισμού συστήματος πυρανίχνευσης με γραφικές κατόψεις

2019-01-23T10:18:05+03:00EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced||

Το λογισμικό θα είναι παραμετροποιήσιμο και θα μπορεί να παρουσιάζει την εγκατάσταση στο χρήστη μέσω γραφικού περιβάλλοντος. Στον χρήστη θα παρουσιάζονται κατόψεις χώρων, επεξηγηματικά κείμενα και εικόνες για την εύκολη παρακολούθηση, πλοήγηση και έλεγχο του εγκατεστημένου εξοπλισμού πυρανίχνευσης.

Βαθμίδα σύνδεσης σε δίκτυο LAN

2018-06-05T14:23:08+03:00EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced||

Η βαθμίδα (κάρτα) σύνδεσης θα μπορεί να συνδέεται στο υφιστάμενο δίκτυο των πινάκων πυρανίχνευσης και θα παρέχει μια πύλη προς αυτό το δίκτυο από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω διαδικτύου. H κάρτα σύνδεσης θα μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες από το δίκτυο πυρανίχνευσης με το οποίο θα είναι συμβατή και θα μπορεί να οπτικοποιεί την κατάσταση των πινάκων ελέγχου σε ένα συμβατικό φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser).

Εκτυπωτής Πίνακα Πυρανίχνευσης

2018-06-05T14:10:50+03:00EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced||

Ο εκτυπωτής θα είναι θερμικού τύπου και θα μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιονδήποτε από τους πίνακες πυρανίχνευσης. Ο εκτυπωτής θα μπορεί αυτόματα ή κατ’ εντολή του χρήστη να τυπώνει λίστα με όλα τα γεγονότα ή και την κατάσταση των συστημάτων. Η μονάδα του εκτυπωτή θα διαθέτει μπαταρία για την αδιάλειπτη λειτουργία σε κατάσταση διακοπής ρεύματος. Τα ρολά χαρτιού θα πρέπει να μπορούν εύκολα να αντικαθίστανται από τον χρήστη.

Βαθμίδα Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (BMS)

2018-06-05T13:52:12+03:00EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced||

Η βαθμίδα (κάρτα) διασύνδεσης θα επιτρέπει στα συστήματα BMS και στους Η/Υ με το γραφικό περιβάλλον της πυρανίχνευσης να ενσωματώνονται με όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης και τα απομακρυσμένα τερματικά. Η διασύνδεση αυτή θα αποτελεί κομμάτι του δικτύου των πινάκων επιτρέποντας το χειρισμό των συμβάντων μέσω ενός Η/Υ ή σύνδεσης μέσω RS232.

Βαθμίδα Δικτύωσης Πινάκων

2018-06-05T13:41:20+03:00EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced||

Η βαθμίδα (κάρτα) δικτύωσης πινάκων θα επιτρέπει σε όλους τους πίνακες πυρανίχνευσης, στα απομακρυσμένα τερματικά και στα περιφερειακά δικτύου να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κλασικού καλωδίου δύο αγωγών με αντίσταση στη φωτιά. Το δίκτυο αυτό θα μπορεί να μεταφέρει οποιαδήποτε πληροφορία από οποιεσδήποτε συσκευές εισόδων-εξόδων και να οπτικοποιηθεί σε οποιοδήποτε πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης ή απομακρυσμένου τερματικού.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Χρησιμοποιούμε cookie για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία. OK