Προδιαγραφή Τουρνικέ

2022-02-18T14:45:05+02:00Κατηγορίες: Έλεγχος Πρόσβασης, Τουρνικέ|

Το τουρνικέ θα είναι ταχέος ανοίγματος, με φύλλα για άνοιγμα προς είσοδο ή προς έξοδο, ανάλογα με την εντολή που λαμβάνεται από τον ελεγκτή. Θα φέρει δυνατότητα μίας οδού, μονής ή διπλής κατεύθυνσης, είτε πολλαπλών οδών μονής ή διπλής κατεύθυνσης. Ο μηχανισμός ανοίγματος θα είναι τεχνολογίας BMDrive® (ή ισοδύναμης) με: κινητήρα μετάδοσης BLDC για εξασφάλιση μακροχρόνιας καλής λειτουργίας, χωρίς συντήρηση έξυπνο αυτοδιαγνωστικό σύστημα για αυτόματη ανάλυση της κατάστασης του συστήματος, εντοπισμό σημαντικών δυσλειτουργιών και

Τεχνική Προδιαγραφή Amadeus 8

2022-02-02T08:55:38+02:00Κατηγορίες: DDS Amadeus, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: , |

Λογισμικό Διαχείρισης Amadeus 8 Επισκόπηση Συστήματος Ελάχιστες χωρητικότητες και δυνατότητες συστήματος ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αριθμός καρτών ανά ADC 2,000 - 483,000 σύμφωνα με τη μνήμη RAM Διαδικτυακός απομακρυσμένος ιστότοπος LAN/WAN ADC με RS-485 / RS-232 / TCP/IP Απεριόριστος αριθμός Συσκευές ανάγνωσης καρτών/πληκτρολογίου Απεριόριστος αριθμός Παρακολουθούμενα σημεία (Είσοδοι) Απεριόριστος αριθμός Έξοδοι κλειδαριάς πόρτας (Ρελέ) Απεριόριστος αριθμός Ανελκυστήρας (Ρελέ ανελκυστήρων) 64 ανά ADC Ομάδες πρόσβασης Απεριόριστος αριθμός Καθημερινό πρόγραμμα 8 διαστημάτων το καθένα 255 μέγιστο Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης

2020-04-28T09:46:38+03:00Κατηγορίες: DDS Amadeus, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης θα έχει ως κύριο σκοπό τον έλεγχο της διαβαθμισμένης διακίνησης των υπαλλήλων στα κτίρια, αλλά και των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών τους και αποτελείται από τις επιμέρους συσκευές: ελεγκτές ελέγχου πρόσβασης και καρταναγνώστες εισόδου πορτών.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης Professional

2018-05-18T10:11:50+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης θα είναι βαθμωτού (modular) και δικτυακού τύπου. Θα μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται πολλαπλούς και απομακρυσμένους ελεγκτές πρόσβασης, να ελέγχει συναγερμούς, εικόνες, έκδοση καρτών πρόσβασης και να συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως συστήματα ενδοεπικοινωνίας, matrix switcher και καταγραφικά CCTV.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης Corporate

2018-05-18T10:07:58+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης θα είναι βαθμωτού (modular) και δικτυακού τύπου. Θα μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται πολλαπλούς και απομακρυσμένους ελεγκτές πρόσβασης, να ελέγχει συναγερμούς, εικόνες, έκδοση καρτών πρόσβασης και να συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως συστήματα ενδοεπικοινωνίας, matrix switcher και καταγραφικά CCTV.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης Enterprise

2018-05-18T10:03:54+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης θα είναι βαθμωτού (modular) και δικτυακού τύπου. Θα μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται πολλαπλούς και απομακρυσμένους ελεγκτές πρόσβασης, να ελέγχει συναγερμούς, εικόνες, έκδοση καρτών πρόσβασης και να συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως συστήματα ενδοεπικοινωνίας, matrix switcher και καταγραφικά CCTV.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης Lite

2018-05-18T10:04:44+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης θα είναι βαθμωτού (modular) και δικτυακού τύπου. Θα μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται πολλαπλούς και απομακρυσμένους ελεγκτές πρόσβασης, να ελέγχει συναγερμούς, εικόνες, έκδοση καρτών πρόσβασης και να συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως συστήματα ενδοεπικοινωνίας, matrix switcher και καταγραφικά CCTV.

Περιφερειακός ελεγκτής ελέγχου προσπέλασης

2018-05-17T11:27:43+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο περιφερειακός (τοπικός) ελεγκτής του συστήματος ελέγχου προσπέλασης θα υποστηρίζει την σύνδεση των περιφερειακών σημείων του συστήματος και τις αναφορές συμβάντων προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου.

Περιφερειακός ελεγκτής ελέγχου προσπέλασης

2018-05-17T11:21:10+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο περιφερειακός (τοπικός) ελεγκτής του συστήματος ελέγχου προσπέλασης θα υποστηρίζει την σύνδεση των περιφερειακών σημείων του συστήματος και τις αναφορές συμβάντων προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Ο πίνακας θα συγκροτείται από βαθμίδες, ώστε να είναι προσαρμόσιμος σε κάθε εγκατάσταση.

Κομβίο εξόδου έκτακτης ανάγκης

2018-05-18T09:26:39+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το κομβίο έκτακτης εξόδου θα έχει σκοπό το άνοιγμα μίας ελεγχόμενης πόρτας παρακάμπτοντας το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό θα παρεμβάλλεται απευθείας στη γραμμή τροφοδότησης της ελεγχόμενης κλειδαριάς.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης

2018-05-17T00:09:10+03:00Κατηγορίες: Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο κεντρικός έλεγχος του συστήματος προσπέλασης θα εξασφαλίζεται από το κεντρικό υπολογιστή – server του συστήματος στον οποίο θα «τρέχει» ειδικό, μοναδιαίο και αυτοτελές λογισμικό. Το λογισμικό θα διασφαλίζει τον ενιαίο έλεγχο και την αρμονική λειτουργία όλων των επιτηρούμενων υποσυστημάτων. Η συγκρότηση του συστήματος ελεγχόμενης προσπέλασης θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου – εγκατάστασης, μόνο μετά από on-line επέμβαση στο λογισμικό ελέγχου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση στο hardware του περιφερειακού εξοπλισμού.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top