Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης

2020-04-28T09:46:38+03:00Κατηγορίες: DDS Amadeus, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης θα έχει ως κύριο σκοπό τον έλεγχο της διαβαθμισμένης διακίνησης των υπαλλήλων στα κτίρια, αλλά και των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών τους και αποτελείται από τις επιμέρους συσκευές: ελεγκτές ελέγχου πρόσβασης και καρταναγνώστες εισόδου πορτών.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης Professional

2018-05-18T10:11:50+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης θα είναι βαθμωτού (modular) και δικτυακού τύπου. Θα μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται πολλαπλούς και απομακρυσμένους ελεγκτές πρόσβασης, να ελέγχει συναγερμούς, εικόνες, έκδοση καρτών πρόσβασης και να συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως συστήματα ενδοεπικοινωνίας, matrix switcher και καταγραφικά CCTV.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης Corporate

2018-05-18T10:07:58+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης θα είναι βαθμωτού (modular) και δικτυακού τύπου. Θα μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται πολλαπλούς και απομακρυσμένους ελεγκτές πρόσβασης, να ελέγχει συναγερμούς, εικόνες, έκδοση καρτών πρόσβασης και να συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως συστήματα ενδοεπικοινωνίας, matrix switcher και καταγραφικά CCTV.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης Enterprise

2018-05-18T10:03:54+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης θα είναι βαθμωτού (modular) και δικτυακού τύπου. Θα μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται πολλαπλούς και απομακρυσμένους ελεγκτές πρόσβασης, να ελέγχει συναγερμούς, εικόνες, έκδοση καρτών πρόσβασης και να συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως συστήματα ενδοεπικοινωνίας, matrix switcher και καταγραφικά CCTV.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης Lite

2018-05-18T10:04:44+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης θα είναι βαθμωτού (modular) και δικτυακού τύπου. Θα μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται πολλαπλούς και απομακρυσμένους ελεγκτές πρόσβασης, να ελέγχει συναγερμούς, εικόνες, έκδοση καρτών πρόσβασης και να συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως συστήματα ενδοεπικοινωνίας, matrix switcher και καταγραφικά CCTV.

Περιφερειακός ελεγκτής ελέγχου προσπέλασης

2018-05-17T11:27:43+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο περιφερειακός (τοπικός) ελεγκτής του συστήματος ελέγχου προσπέλασης θα υποστηρίζει την σύνδεση των περιφερειακών σημείων του συστήματος και τις αναφορές συμβάντων προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου.

Περιφερειακός ελεγκτής ελέγχου προσπέλασης

2018-05-17T11:21:10+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο περιφερειακός (τοπικός) ελεγκτής του συστήματος ελέγχου προσπέλασης θα υποστηρίζει την σύνδεση των περιφερειακών σημείων του συστήματος και τις αναφορές συμβάντων προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Ο πίνακας θα συγκροτείται από βαθμίδες, ώστε να είναι προσαρμόσιμος σε κάθε εγκατάσταση.

Κομβίο εξόδου έκτακτης ανάγκης

2018-05-18T09:26:39+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Το κομβίο έκτακτης εξόδου θα έχει σκοπό το άνοιγμα μίας ελεγχόμενης πόρτας παρακάμπτοντας το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό θα παρεμβάλλεται απευθείας στη γραμμή τροφοδότησης της ελεγχόμενης κλειδαριάς.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης

2018-05-17T00:09:10+03:00Κατηγορίες: Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο κεντρικός έλεγχος του συστήματος προσπέλασης θα εξασφαλίζεται από το κεντρικό υπολογιστή – server του συστήματος στον οποίο θα «τρέχει» ειδικό, μοναδιαίο και αυτοτελές λογισμικό. Το λογισμικό θα διασφαλίζει τον ενιαίο έλεγχο και την αρμονική λειτουργία όλων των επιτηρούμενων υποσυστημάτων. Η συγκρότηση του συστήματος ελεγχόμενης προσπέλασης θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου – εγκατάστασης, μόνο μετά από on-line επέμβαση στο λογισμικό ελέγχου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση στο hardware του περιφερειακού εξοπλισμού.

Λογισμικό συστήματος ελέγχου προσπέλασης

2018-05-17T00:05:31+03:00Κατηγορίες: Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου του συστήματος ελεγχόμενης προσπέλασης θα εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό, μέσω του οποίου θα είναι εφικτός, ο προγραμματισμός του συστήματος, η επιτήρηση των αναγνωστών και των λοιπών εισόδων του συστήματος, ο αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος των θυρών του συστήματος και η παραγωγή καρτών προσπέλασης.

Αναγνώστης καρτών τεχνολογίας Proximity

2018-05-18T09:31:58+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity) και θα προσφέρει απόσταση ανάγνωσης 8’’. Ο αναγνώστης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Θα φέρει ενδεικτικές λυχνία LED τριών χρωμάτων για την έγκυρη ή άκυρη ανάγνωση, βομβητή και διακόπτη tamper για προστασία από κλοπή ή βανδαλισμό.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top