Προδιαγραφή Τουρνικέ

2022-02-18T14:45:05+02:00Κατηγορίες: Έλεγχος Πρόσβασης, Τουρνικέ|

Το τουρνικέ θα είναι ταχέος ανοίγματος, με φύλλα για άνοιγμα προς είσοδο ή προς έξοδο, ανάλογα με την εντολή που λαμβάνεται από τον ελεγκτή. Θα φέρει δυνατότητα μίας οδού, μονής ή διπλής κατεύθυνσης, είτε πολλαπλών οδών μονής ή διπλής κατεύθυνσης. Ο μηχανισμός ανοίγματος θα είναι τεχνολογίας BMDrive® (ή ισοδύναμης) με: κινητήρα μετάδοσης BLDC για εξασφάλιση μακροχρόνιας καλής λειτουργίας, χωρίς συντήρηση έξυπνο αυτοδιαγνωστικό σύστημα για αυτόματη ανάλυση της κατάστασης του συστήματος, εντοπισμό σημαντικών δυσλειτουργιών και