Αυτόνομος αναγνώστης καρτών τεχνολογίας Proximity με πληκτρολόγιο

2018-05-18T09:39:01+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity), κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επίσης, θα φέρει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Ο αναγνώστης, μετά από κατάλληλο προγραμματισμό, θα επιτρέπει τη πρόσβαση στον ελεγχόμενο χώρο είτε μετά από εισαγωγή κωδικού, είτε με χρήση κατάλληλης κάρτας, είτε με συνδυασμό των προηγούμενων.

Εκτυπώσιμη κάρτα προσέγγισης τεχνολογίας Proximity

2018-05-18T09:40:32+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Η κάρτα προσέγγισης θα είναι παθητικού τύπου, συμβατή με τον καρταναγνώστη. Θα φέρει τυπωμένη αρίθμηση για εύκολο προγραμματισμό της στο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης.

Κάρτα προσέγγισης τεχνολογίας Proximity για αναγνώστες μακράς εμβέλειας

2018-05-18T09:41:53+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Η κάρτα προσέγγισης θα είναι ενεργού τύπου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε αυτοκίνητο, συμβατή με το καρταναγνώστη μακράς εμβέλειας. Θα φέρει τυπωμένη αρίθμηση για εύκολο προγραμματισμό της στο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης.

Ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης πόρτας

2018-05-18T09:43:14+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης πόρτας ελεγχόμενης από το σύστημα ελέγχου προσπέλασης, θα είναι τοποθετημένος σε περίβλημα αλουμινίου, κατάλληλος για επίτοιχη εξωτερική τοποθέτηση και θα προσφέρει ικανότητα συγκράτησης 530 kg. Ο ηλεκτρομαγνήτης θα είναι κατάλληλος μόνο για μονόφυλλη πόρτα.

Ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης πόρτας

2018-05-18T09:44:38+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης πόρτας ελεγχόμενης από το σύστημα ελέγχου προσπέλασης, θα είναι τοποθετημένος σε περίβλημα αλουμινίου, κατάλληλος για επίτοιχη εξωτερική τοποθέτηση και θα προσφέρει ικανότητα συγκράτησης 5 kN(500 kp). Ο ηλεκτρομαγνήτης θα είναι κατάλληλος μόνο για μονόφυλλη πόρτα.

Σύνθετος βιομετρικός αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος και κάρτας

2018-05-18T09:46:18+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο βιομετρικός αναγνώστης θα είναι τεχνολογίας αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος (Fingerprint Authentication) με ενσωματωμένη συσκευή αναγνώρισης καρτών. Θα είναι εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας βιομετρικά κριτήρια πιστοποίησης, ισχυρό ενσωματωμένο επεξεργαστή για γρήγορο και ακριβή έλεγχο ταυτότητας, εξελιγμένη αποθήκευση και επεκτάσιμη μνήμη.

Βιομετρικός αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος

2018-05-18T09:47:43+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο βιομετρικός αναγνώστης θα είναι τεχνολογίας αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος (Fingerprint Authentication) και θα λειτουργεί χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης κωδικών (Pin) ή καρτών. Θα είναι εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας βιομετρικά κριτήρια πιστοποίησης, ισχυρό ενσωματωμένο επεξεργαστή για γρήγορο και ακριβή έλεγχο ταυτότητας, εξελιγμένη αποθήκευση και επεκτάσιμη μνήμη.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top