Ελεγκτής Κτιριακών αυτοματισμών, Bacnet

2018-07-09T10:54:37+03:00Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση||

Η προδιαγραφή περιγράφει έναν ελεύθερα προγραμματίσιμο ελεγκτή κτιριακών αυτοματισμών, ο οποίος επικοινωνεί μέσω πρωτοκόλλου Bacnet IP, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 16484-5 and B-BC (BACnet - BACnet Building Controller) profile.