Ελεγκτής Δωματίου Merlin NX

2021-07-19T11:18:58+03:00Κατηγορίες: Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση|Ετικέτες: |

Ο ελεγκτής δωματίου θα είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενος και θα παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση αυτοματισμού επιδρώντας στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15232. Ο ελεγκτής θα έχει επικοινωνία BACnet MS/TP, είναι πιστοποιημένος κατά BACnet  ISO 16484-5 revision 1.14 και θα πρέπει να έχει BACnet Profile ως BACnet Advanced Application Controller (B-AAC). Ο ελεγκτής διαχειρίζεται εφαρμογές για 2-σωλήνια με μεταγωγή, ή 4-σωλήνια συστήματα fan coil, συστήματα ψυχόμενης οροφής (Chilled Ceiling), φωτισμού και σκίασης.

Τεχνικές Προδιαγραφές Ελεγκτών EAGLEHAWK NX

2021-07-16T12:38:47+03:00Κατηγορίες: Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση|Ετικέτες: |

Ο ελεγκτής αυτοματισμού θα είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενος με εσωτερικό λειτουργικό Niagara NX framework και πιστοποιημένος για χρήση σε δίκτυα BACnet κατά ISO 16484-5 revision 1.14 κατ΄ ελάχιστο. Ο ελεγκτής υποστηρίζει BACnet IP και MS/TP επικοινωνία κατά ANSI / ASHRAE 135-2012 ενώ είναι πιστοποιημένη BACnet συσκευή (B-BC). Επιπρόσθετα ο ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση AMEV για συσκευές BACnet (AMEV profile AS-B).O ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης εφαρμογής πρωτοκόλλου BACnet (PICS)Για την

Τεχνικές Προδιαγραγραφές ελεγκτή Eaglehawk

2021-02-02T15:17:33+02:00Κατηγορίες: Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση|Ετικέτες: |

Τεχνικές προδιαγραφές τοπικού ελεγκτή Τα χαρακτηριστικά του τοπικού ελεγκτή είναι τα παρακάτω: • Δυνατότητα για τοπική φιλοξενία εφαρμογής συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας και υπολογισμού θερμικής κατανάλωσης. • Ελευθέρα προγραμματιζόμενο για να μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει από την πλευρά του προς διαχείριση εξοπλισμού.

Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων

2020-04-28T09:48:51+03:00Κατηγορίες: Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση|Ετικέτες: |

Προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων της εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων. Όλα τα όργανα και συστήματα αυτοματισμού θα είναι ηλεκτρονικά, με τοπικούς ηλεκτρονικούς ελεγκτές, που θα ελέγχουν την έναρξη και διακοπή των μονάδων, βάσει ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγράμματος, θα ρυθμίζουν την θερμοκρασία και υγρασία των εσωτερικών χώρων, θα παρακολουθούν την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα εξασφαλίζουν την οικονομική λειτουργία του κτιρίου.

Ελεγκτής Κτιριακών αυτοματισμών, Bacnet

2018-07-09T10:54:37+03:00Κατηγορίες: Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση|Ετικέτες: |

Η προδιαγραφή περιγράφει έναν ελεύθερα προγραμματίσιμο ελεγκτή κτιριακών αυτοματισμών, ο οποίος επικοινωνεί μέσω πρωτοκόλλου Bacnet IP, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 16484-5 and B-BC (BACnet - BACnet Building Controller) profile.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top