Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση

Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων

2020-04-28T09:48:51+03:00Κατηγορίες: Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση|Ετικέτες: |

Προδιαγραφή των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων της εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων. Όλα τα όργανα και συστήματα αυτοματισμού θα είναι ηλεκτρονικά, με τοπικούς ηλεκτρονικούς ελεγκτές, που θα ελέγχουν την έναρξη και διακοπή των μονάδων, βάσει ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγράμματος, θα ρυθμίζουν την θερμοκρασία και υγρασία των εσωτερικών χώρων, θα παρακολουθούν την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα εξασφαλίζουν την οικονομική λειτουργία του κτιρίου.

Ελεγκτής Κτιριακών αυτοματισμών, Bacnet

2018-07-09T10:54:37+03:00Κατηγορίες: Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση|Ετικέτες: |

Η προδιαγραφή περιγράφει έναν ελεύθερα προγραμματίσιμο ελεγκτή κτιριακών αυτοματισμών, ο οποίος επικοινωνεί μέσω πρωτοκόλλου Bacnet IP, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 16484-5 and B-BC (BACnet - BACnet Building Controller) profile.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top