Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου με θερμικό στοιχείο

2018-05-26T11:10:20+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο σύνθετος ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου με θερμικό στοιχείο συμβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE, LPCB και VdS. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ανιχνευτής καπνού τύπου δέσμης

2018-05-26T11:07:10+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο ανιχνευτής δέσμης θα αποτελείται από ένα πομπό-δέκτη και ένα ανακλαστήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η ανίχνευση καπνού επιτυγχάνεται μετά από έλεγχο της ισχύος της υπέρυθρης δέσμης στο δέκτη, η οποία μειώνεται καθώς η δέσμη προσκρούει ή απορροφάται από τα σωματίδια του καπνού.

Θερμικός ανιχνευτής υψηλού ορίου ενεργοποίησης

2018-05-26T11:03:57+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο θερμικός ανιχνευτής συμβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE, LPCB και VdS. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Θερμικός – θερμοδιαφορικός ανιχνευτής

2018-05-26T11:01:02+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο θερμικός - θερμοδιαφορικός ανιχνευτής συμβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE, LPCB και VdS. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου

2018-05-26T10:57:10+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου συμβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE, LPCB και VdS. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Συσκευή οπτικής και ηχητικής αναγγελίας συναγερμού

2018-05-26T10:50:35+03:00Categories: Klaxon, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Η συσκευή οπτικοηχητικής αναγγελίας συναγερμού θα αποτελείται από μια ηλεκτρονική σειρήνα πολλαπλών τόνων και μια οπτική συσκευή αναγγελίας με λυχνία Xenon, ενσωματωμένες σε μία συσκευή.

Συσκευή οπτικής και ηχητικής αναγγελίας συναγερμού

2018-05-26T10:48:06+03:00Categories: Klaxon, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Η συσκευή οπτικοηχητικής αναγγελίας συναγερμού θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου αναγγελίας για εκκένωση χώρων EN54-23 και θα αποτελείται από μια ηλεκτρονική σειρήνα πολλαπλών τόνων και μια οπτική συσκευή αναγγελίας με λυχνία Xenon, ενσωματωμένες σε μία συσκευή.

Συσκευή οπτικής και ηχητικής αναγγελίας συναγερμού

2018-05-26T10:44:43+03:00Categories: Klaxon, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Η συσκευή οπτικοηχητικής αναγγελίας συναγερμού θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου αναγγελίας για εκκένωση χώρων EN54-23 και θα αποτελείται από μια ηλεκτρονική σειρήνα πολλαπλών τόνων και μια οπτική συσκευή αναγγελίας με λυχνία Xenon, ενσωματωμένες σε μία συσκευή.

Κουδούνι αναγγελίας συναγερμού κατάσβεσης

2018-05-26T10:41:48+03:00Categories: Klaxon, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Η ηχητική αναγγελία συναγερμού κατάσβεσης θα δίνεται μέσω κουδουνιού 6” βαρέως τύπου. Το κουδούνι θα δέχεται τροφοδοσία 24 Vdc, ο μηχανισμός κρούσης θα είναι ένας κινητήρας ρεύματος DCκαι θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς EN54/3 TypeA.

Συσκευή οπτικής και ηχητικής αναγγελίας συναγερμού

2018-05-26T10:35:19+03:00Categories: Klaxon, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Η συσκευή οπτικοηχητικής αναγγελίας συναγερμού πυρκαγιάς θα αποτελείται από μια ηλεκτρονική σειρήνα πολλαπλών τόνων και μια οπτική συσκευή αναγγελίας βασισμένη στη σύγχρονη τεχνολογία LED χαμηλής κατανάλωσης, ενσωματωμένες σε μία συσκευή.

Ηλεκτρικός απομανδαλωτής πορτών

2018-05-26T10:31:33+03:00Categories: Vimpex, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο απομανδαλωτής πόρτας θα χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σε ανοικτή θέση των πυράντοχων πορτών της εγκατάστασης, ώστε να διευκολύνεται η απρόσκοπτη καθημερινή κίνηση του πληθυσμού. Η συσκευή θα είναι ένας ηλεκτρομαγνήτης που θα δέχεται τάση από τη τροφοδοτική διάταξη του πίνακα πυρανίχνευσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο πίνακας πυρανίχνευσης, ανάλογα με τον προγραμματισμό του, θα διακόπτει τη παροχή ρεύματος, επιτρέποντας στη πόρτα να κλείσει μέσω επαναφορέα ή άλλης παρεμφερούς διάταξης.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Phone: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com