Πίνακας Πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας

2020-02-04T14:11:11+02:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), χωρητικότητας ενός βρόχου, αναλόγως της έκτασης της εγκατάστασης. Η χωρητικότητα του βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση έως 240 συσκευών όπως ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας, συσκευών επιτήρησης ή εντολής (monitor και control modules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 Parts 2, 4 και 13.

Σειριακός Επαναληπτικός Πίνακας Πυρανίχνευσης

2018-06-05T13:20:40+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Ο εξοπλισμός του πίνακα πυρανίχνευσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: τροφοδοσία 24VDC με εύρος 15V – 30V, 115mA με εύρος ρύθμισης 15-30V, μία επιτηρούμενη είσοδο για ένδειξη σφάλματος και θύρες USB και RS232 για σύνδεση περιφερειακών συσκευών.

Πίνακας Πυρανίχνευσης

2018-06-04T11:13:27+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης– κατάσβεσης θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN12094-1 (fixed firefighting systems– components for gas extinguishing systems), EN54-2, EN54-4, ΕΝ12094 (fixed firefighting systems– gas extinguishing systems – design, installation and maintenance). Θα φέρει τρεις ζώνες ανίχνευσης και θα μπορεί να ελέγξει ένα αυτόνομο σύστημα κατάσβεσης. Η ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης θα βασίζεται σε μία ή δύο εκ των ζωνών που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις περιοχές κατάσβεσης.

Αναλογική συσκευή μιας επιτηρούμενης εισόδου και μιας εξόδου ρελέ τύπου σημειακής τεχνολογίας

2018-06-04T11:07:30+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: , |

Η συσκευή επιτηρούμενης εισόδου και εξόδου (ρελέ) θα είναι εγκεκριμένη κατά EN54 - 18. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατή με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης και θα μεταφέρει τη διεύθυνσή του.

Αναλογική συσκευή επιτηρούμενης εισόδου τύπου σημειακής τεχνολογίας

2018-06-04T10:58:15+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η συσκευή επιτηρούμενης εισόδου θα είναι εγκεκριμένη κατά EN54 - 18. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατή με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης και θα μεταφέρει τη διεύθυνσή του.

Αναλογική συσκευή μιας εντολής εξόδου τύπου σημειακής τεχνολογίας

2018-06-04T10:54:21+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η συσκευή εντολής εξόδου (ρελέ) θα είναι εγκεκριμένη κατά EN54-18. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατή με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης και θα μεταφέρει τη διεύθυνσή του.

Αναλογική συσκευή επιτηρούμενης εξόδου τύπου σημειακής τεχνολογίας

2018-06-04T10:51:10+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η συσκευή επιτηρούμενης εξόδου θα είναι εγκεκριμένη κατά EN54-18. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατή με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης και θα μεταφέρει τη διεύθυνσή του.

Οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-06-04T10:35:44+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμού πυρκαγιάς συστημάτων πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας και θα είναι εγκεκριμένη κατά ΕΝ54-3. Θα συνδέεται απευθείας στο βρόχο σημειακής αναγνώρισης με τον οποίο θα είναι συμβατή και θα προσλαμβάνει ισχύ για την λειτουργία της από αυτόν, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω συσκευής κυκλώματος εντολής ή ξεχωριστή τροφοδοσία λειτουργίας.

Κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-06-04T10:32:44+03:00Κατηγορίες: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Ετικέτες: |

Το κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού θα είναι εγκεκριμένο κατά EN54 – Part 11. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατό με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το κομβίο θα φέρει κουτί επίτοιχης εγκατάστασης.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top