Αναλογικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:35:51+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής θα είναι εγκεκριμένος κατά EN από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:28:00+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου θα είναι εγκεκριμένος κατά EN από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη - εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ανιχνευτής καπνού τύπου δέσμης σημειακής τεχνολογίας

2021-10-15T09:01:49+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής δέσμης θα είναι εγκεκριμένος κατά EN και συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Η συσκευή θα προσλαμβάνει τροφοδοσία απευθείας από το βρόχο σημειακής αναγνώρισης και παράλληλα θα φέρει ενσωματωμένη διάταξη απομόνωσης βραχυκυκλώματος του βρόχου.

Αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου υπέρ-υψηλής ευαισθησίας σημειακής τεχνολογίας

2018-05-27T12:23:21+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου υπέρ-υψηλής ευαισθησίας θα είναι εγκεκριμένος κατά EN από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Βαθμίδα δικτύου πινάκων πυρανίχνευσης

2018-05-27T12:18:38+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα δικτύου πίνακα πυρανίχνευσης θα επιτρέπει τη σύνδεσή του σε ένα κλειστό βρόχο πινάκων τεχνολογίας peer-to-peer. Ο αριθμός των πινάκων που θα μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο εξαρτάται από το τύπο και το λογισμικό τους.

Πίνακας πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-27T12:14:32+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), ενός βρόχου. Η χωρητικότητα του βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση κατ’ ελάχιστο 99 ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας και 99 συσκευών επιτήρησης ή εντολής (monitorκαι controlmodules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 – Parts2 & 4 και θα φέρει έγκριση του Οργανισμού LPCB.

Πίνακας πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-27T12:11:53+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), χωρητικότητας από δύο έως οκτώ βρόχους, αναλόγως της έκτασης της εγκατάστασης. Η χωρητικότητα κάθε βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση κατ’ ελάχιστο 99 ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας και 99 συσκευών επιτήρησης ή εντολής (monitorκαι controlmodules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 – Parts2 & 4 και θα φέρει έγκριση των Οργανισμών LPCBκαι VDS.

Σειριακός επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης

2018-05-27T12:07:52+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο επαναληπτικός πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι ενεργητικού τύπου και θα εξασφαλίζει την αναγγελία όλων των συμβάντων του κεντρικού πίνακα και πλήρη χειρισμό του συστήματος πυρανίχνευσης. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 – Parts2 & 4 και θα φέρει έγκριση του Οργανισμού LPCB.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top