Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου

2018-05-31T11:41:33+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου και οι βάσεις στις οποίες αυτοί θα τοποθετηθούν, θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 268 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Συσκευές μεγαφωνικής και οπτικής αναγγελίας συναγερμού

2018-05-31T11:38:49+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Η συσκευή αναγγελίας πυρκαϊάς θα φέρει μονάδα μεγαφώνου και μονάδα οπτικής αναγγελίας ενσωματωμένες σε μία ενιαία συσκευή, η οποία θα πρέπει να φέρει έγκριση UL, ή ισοδύναμου Οργανισμού της χώρας προέλευσής της.

Συσκευές οπτικού και ηχητικού συναγερμού

2018-05-31T11:35:07+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι συσκευές αναγγελίας πυρκαγιάς θα φέρουν μονάδα ηχητικής και μονάδα οπτικής αναγγελίας ενσωματωμένες σε μία ενιαία συσκευή, η οποία θα πρέπει να φέρει έγκριση UL, ή ισοδύναμου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους.

Σειρήνα συναγερμού

2018-05-31T11:18:17+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι σειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς θα φέρουν έγκριση UL, ή ισοδύναμου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Θα τροφοδοτούνται με 24 Vdc απευθείας από τον πίνακα πυρανίχνευσης και θα ενεργοποιούνται με κατάλληλο προγραμματισμό του. Η συσκευή θα είναι πολωμένη με δίοδο, ώστε να είναι κατάλληλη για απευθείας σύνδεση σε κύκλωμα ενεργοποίησης με αντιστροφή πολικότητας.

Σταθμός ελέγχου συστήματος αυτόματης κατάσβεσης

2018-05-31T11:15:41+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Κάθε σταθμός ελέγχου θα αποτελείται από το τμήμα χειροκίνητης ενεργοποίησης και το τμήμα αναστολής κατάσβεσης. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, κόκκινου χρώματος, και θα φέρουν ειδική επιγραφή όπου θα αναγράφεται ότι η λειτουργία τους αφορά στα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης.

Κουδούνι συναγερμού

2018-05-31T11:11:14+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Η ηχητική αναγγελία συναγερμού θα δίνεται μέσω κουδουνιού 6” βαρέως τύπου. Το κουδούνι θα δέχεται τροφοδοσία 24 Vdc, ο μηχανισμός κρούσης θα είναι ένας κινητήρας ρεύματος DCκαι θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς UL και FM, ή ισοδύναμους της χώρας προέλευσης του.

Θερμικός – θερμοδιαφορικός ανιχνευτής

2018-05-31T11:08:19+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι θερμικοί ανιχνευτές και οι βάσεις στις οποίες αυτοί θα τοποθετηθούν, θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 268 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Θερμικός ανιχνευτής με αντιστάθμιση ρυθμού ανόδου

2018-05-31T11:05:39+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Οι θερμικοί ανιχνευτές θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού Νο. 268 των Underwriter's Laboratories (UL), ή αντίστοιχου Οργανισμού της χώρας προέλευσής τους. Οι ανιχνευτές θα είναι κατάλληλοι να στείλουν σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ηλεκτρικός απομανδαλωτής πορτών

2018-05-31T11:00:58+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο απομανδαλωτής πόρτας θα χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σε ανοικτή θέση των πυράντοχων πορτών της εγκατάστασης, ώστε να διευκολύνεται η απρόσκοπτη καθημερινή κίνηση του πληθυσμού. Η συσκευή θα είναι ένας ηλεκτρομαγνήτης που θα δέχεται τάση από τη τροφοδοτική διάταξη του πίνακα πυρανίχνευσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο πίνακας πυρανίχνευσης, ανάλογα με τον προγραμματισμό του, θα διακόπτει τη παροχή ρεύματος, επιτρέποντας στη πόρτα να κλείσει μέσω επαναφορέα ή άλλης παρεμφερούς διάταξης.

Ανιχνευτής ροής νερού

2018-05-31T10:55:06+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής ροής ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή στο δίκτυο των καταιωνιστήρων (sprinkler) και πυροσβεστικών φωλιών. Η μονάδα θα είναι εγκεκριμένη από τον αμερικανικό οργανισμό τυποποίησης UL ή από αντίστοιχο οργανισμό της χώρας προέλευσής του.

Ανιχνευτής καπνού τύπου δέσμης

2018-05-30T10:31:12+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής δέσμης θα αποτελείται από ένα πομπό και ένα δέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η ανίχνευση καπνού επιτυγχάνεται μετά από έλεγχο της ισχύος της υπέρυθρης δέσμης στο δέκτη, η οποία μειώνεται καθώς η δέσμη προσκρούει ή απορροφάται από τα σωματίδια του καπνού. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος της δέσμης στο δέκτη μεγαλύτερης από το 95% της αρχικής τιμής της, τότε ο ανιχνευτής αντιλαμβάνεται το συμβάν ως μπλοκάρισμα της δέσμης και προκαλεί σήμα βλάβης στο κύκλωμα επιτήρησης και κατά συνέπεια στο πίνακα πυρανίχνευσης.

Πίνακας πυρανίχνευσης (Audio – Network)

2018-05-30T10:20:12+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι βαθμωτού τύπου εγκεκριμένος από τα UL #864 για λειτουργία σύμφωνη με τον κώδικα NFPA §72 ή από τον Οργανισμό τυποποίησης της χώρας προέλευσής του. Η κατασκευή του πίνακα θα επιτρέπει μελλοντική τροποποίηση ή επέκταση των βαθμίδων του.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top