Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων LPG σημειακού τύπου

2018-05-22T14:46:08+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων LPG θα αποτελείται από κυψέλη ημιαγώγιμου στοιχείου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικού σήματος 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το εκρηκτικό αέριο αλληλεπιδρά με το ημιαγώγιμο στοιχείο και προκαλεί διαφορά δυναμικού στους πόλους εξόδου της κεφαλής. Η τάση που παράγεται στους πόλους της κυψέλης με αυτό τον τρόπο είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε LPG.

Ανιχνευτής υδραζίνης αντιεκρηκτικού τύπου

2018-05-22T14:42:49+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής υδραζίνης (N2H4) θα είναι τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση. Από τη προκαλούμενη αύξηση της θερμοκρασίας προκύπτει γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου του ανιχνευτή, η οποία είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του μετρούμενου αερίου στο χώρο.

Ανιχνευτής LPG αντιεκρηκτικού τύπου

2018-05-22T14:39:33+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής LPG θα είναι τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση. Από τη προκαλούμενη αύξηση της θερμοκρασίας προκύπτει γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου του ανιχνευτή, η οποία είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του μετρούμενου αερίου στο χώρο.

Ανιχνευτής οξυγόνου

2018-05-22T14:35:09+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής O2 θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA, τοποθετημένης εντός περιβληματος προστασίας IP Το δείγμα αέρος που περιέχει οξυγόνο αλληλεπιδρά με το νερό του ηλεκτρολύτη, η δε τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε O2.

Ανιχνευτής LPG (βουτανίου – προπανίου)

2018-05-22T14:31:45+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση, Χωρίς κατηγορία|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής LPG θα είναι τύπου ημιαγωγού, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει βουτάνιο ή προπάνιο επιδρά στην αγωγιμότητα του ημιαγώγιμου στοιχείου που βρίσκεται στον ανιχνευτή προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής φυσικού αερίου (μεθανίου) αντιεκρηκτικού τύπου

2018-05-22T14:27:01+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής φυσικού αερίου θα είναι τύπου ημιαγωγού, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει μεθάνιο επιδρά στην αγωγιμότητα του ημιαγώγιμου στοιχείου που βρίσκεται στον ανιχνευτή προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής φυσικού αερίου (μεθανίου)

2018-05-22T14:20:10+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής CH4 θα είναι τύπου ημιαγωγού, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει μεθάνιο επιδρά στην αγωγιμότητα του ημιαγώγιμου στοιχείου που βρίσκεται στον ανιχνευτή προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής προπανίου αντιεκρηκτικού τύπου

2018-05-22T14:15:02+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής C3H8 θα είναι τύπου μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας σε ακτινοβολία IR, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει ένα πομπό ακτινοβολίας IR, με σκοπό την μέτρηση της απορρόφησης ακτινοβολίας του δείγματος αέρος που περιέχει προπάνιο σε σύγκριση με την απορροφητικότητα πρότυπου αερίου αναφοράς, προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής ασετυλίνης αντιεκρηκτικού τύπου

2018-05-22T14:11:43+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής C2H2 θα είναι τύπου μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας σε ακτινολία IR, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει ένα πομπό ακτινοβολίας IR, με σκοπό την μέτρηση της απορρόφησης ακτινοβολίας του δείγματος αέρος που περιέχει ασετυλίνη σε σύγκριση με την απορροφητικότητα πρότυπου αερίου αναφοράς, προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής διοξειδίου του άνθρακα

2018-05-22T14:05:55+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής CO2 θα είναι τύπου ελεγχόμενης απορροφητικότητας σε ακτινοβολία IR, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει ένα πομπό ακτινοβολίας IR, με σκοπό την μέτρηση της απορρόφησης ακτινοβολίας του δείγματος αέρος που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με την απορροφητικότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα, προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής προπανίου

2018-05-22T14:02:50+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής C3H8 θα είναι τύπου μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας σε ακτινοβολία IR, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει ένα πομπό ακτινοβολίας IR, με σκοπό την μέτρηση της απορρόφησης ακτινοβολίας του δείγματος αέρος που περιέχει προπάνιο σε σύγκριση με την απορροφητικότητα πρότυπου αερίου αναφοράς, προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής ασετυλίνης

2018-05-22T13:58:17+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής C2H2 θα είναι τύπου ελεγχόμενης απορροφητικότητας σε ακτινοβολία IR, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει ένα πομπό ακτινοβολίας IR, με σκοπό την μέτρηση της απορρόφησης ακτινοβολίας του δείγματος αέρος που περιέχει ασετυλίνη σε σύγκριση με την απορροφητικότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα, προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top