Ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων anti-masking

2021-04-06T11:11:24+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Ηoneywell IS3016A Ο ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση. Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, η λειτουργία του θα στηρίζεται σε ψηφιακό επεξεργαστή και θα περιλαμβάνει τεχνικές ανάλυσης σήματος που θα απορρίπτουν τους ψευδοσυναγερμούς. Θα έχει την δυνατότητα κάλυψης ευρείας περιοχής (wide angle), επιλογή τρόπου λειτουργίας, αντιστάθμιση αυξημένης θερμοκρασίας περιβάλλοντος και αξιόπιστη

Ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων εξωτερικού χώρου

2020-06-21T10:11:54+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων θα είναι τεχνολογίας antimasking, κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση σε εξωτερικό χώρο με προστασία IP55 και ύψος τοποθέτησης από 80 έως 120 cm.

Αυτοτροφοδοτούμενη οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού

2020-06-21T10:08:39+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή οπτικής και ηχητικής αναγγελίας συναγερμού του συστήματος ασφαλείας θα είναι αυτοτροφοδοτούμενη, ώστε σε περίπτωση συναγερμού να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα (χωρίς την απαίτηση εξωτερικής τροφοδοσίας), κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 10100L

2018-07-27T10:05:13+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 10 ζώνες επεκτάσιμες στις 100, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 1050L

2018-07-27T10:02:03+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 10 ζώνες επεκτάσιμες στις 50, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 1050

2018-07-27T09:58:16+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 10 ζώνες επεκτάσιμες στις 50, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 515

2018-07-27T09:54:19+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 5 ζώνες επεκτάσιμες στις 15, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Κεντρικός Πίνακας Ασφαλείας Smartliving 505

2018-07-27T09:51:00+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο πίνακας ασφαλείας θα είναι συμβατικής τεχνολογία με δυνατότητα ενσωμάτωσης σημειακών συσκευών μέσω δικτύου Bus. Θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχωρισμού του συστήματος σε 5 ζώνες, την καταγραφή συμβάντων και τη χρήση χρονοπρογραμματιζόμενων  ενεργειών.

Αυτοτροφοδοτούμενη οπτικοακουστική συσκευή αναγγελίας συναγερμού

2018-07-26T10:21:52+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή οπτικής και ηχητικής αναγγελίας συναγερμού του συστήματος ασφαλείας θα είναι αυτοτροφοδοτούμενη, ώστε σε περίπτωση συναγερμού να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα (χωρίς την απαίτηση εξωτερικής τροφοδοσίας), κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

Βαθμίδα σύνδεσης σε δίκτυο 3G

2018-07-26T10:18:03+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) σύνδεσης δικτύου 3G θα μπορεί να συνδέεται μέσω καλωδίου στο δίκτυo Bus του κεντρικού πίνακα σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης αρκεί να υπάρχει καλή ποιότητα σήματος 3G.

Βαθμίδα σύνδεσης σε δίκτυο LAN

2018-07-26T10:13:40+03:00Κατηγορίες: Inim, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η βαθμίδα (κάρτα) σύνδεσης δικτύου θα αποτελεί μια διεπαφή Ethernet για σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω πρωτοκόλλου TCP/IP και θα μπορεί ταυτόχρονα να προσφέρει ψηφιακή επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου SIA-IP.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top