Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης

2018-05-19T21:18:20+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ασύρματος ανιχνευτής κίνησης θα λειτουργεί με βάση τη τεχνολογία παθητικών υπερύθρων. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη θέση.

Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων

2018-05-19T10:05:28+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση.

Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων

2018-05-19T10:00:42+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση.

Ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας

2018-05-19T09:54:07+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής κίνησης λειτουργεί με βάση τις τεχνολογίες παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων. Τα σήματα που προέρχονται από τα αισθητήρια ανίχνευσης εισάγονται για επεξεργασία σε ψηφιακό μικροεπεξεργαστή, ο οποίος, αφού αντισταθμίσει τις εξωτερικές παρεμβολές, αποφασίζει αν τα λαμβανόμενα σήματα συνιστούν συναγερμό

Ανιχνευτής θραύσης τζαμιού

2018-05-19T09:51:26+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής θραύσης τζαμιού θα περιλαμβάνει μικροφωνικό αισθητήριο για την ανίχνευση ήχου και ταχύτατο επεξεργαστή για την υλοποίηση του αλγόριθμου συναγερμού. Η ευαισθησία της συσκευής θα πρέπει να είναι επιλεγόμενη κατά την εγκατάσταση και θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα.

Ανιχνευτής θραύσης τζαμιού

2018-05-19T09:48:38+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής θραύσης τζαμιού θα περιλαμβάνει μικροφωνικό αισθητήριο για την ανίχνευση ήχου και ταχύτατο επεξεργαστή για την υλοποίηση του αλγόριθμου συναγερμού. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να είναι κατάλληλος για λειτουργία σε βρόχο σημειακής ανίχνευσης (addressable).

Ανιχνευτής δέσμης ενεργητικών υπερύθρων

2018-05-19T09:40:40+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής κίνησης εξωτερικού χώρου θα αποτελείται από δύο πομπούς και δέκτες, οι οποίοι θα υλοποιούν μία διπλή δέσμη ενεργητικών υπερύθρων. Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική τοποθέτηση. Το εύρος ανίχνευσης θα είναι ρυθμιζόμενο, το μέγιστο μήκος της ζώνης θα υπερβαίνει τα 150 μέτρα.

Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 8 καναλιών

2018-05-18T10:56:46+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα φέρει οκτώ εξόδους σύνδεσης προς κυκλώματα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ. Τα κυκλώματα επιτήρησης θα φέρουν έξοδο σύνδεσης προς τη συσκευή μέσω επαφών, οι οποίες θα παραμένουν κανονικά κλειστές όσο το κύκλωμα βρίσκεται σε ηρεμία.

Σημειακή συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 2 καναλιών

2018-05-18T10:52:35+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή σύνδεσης συμβατικών ζωνών ασφαλείας σε σύστημα σημειακής τεχνολογίας (addressable) θα είναι συμβατή με τον πίνακα του συστήματος. Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 2 ζωνών ασφαλείας και θα μεταφέρει τη πληροφορία σχετικά με τη κατάστασή τους (συναγερμός, παραβίαση κ.λπ.) στον πίνακα μέσω του βρόχου επικοινωνίας.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top