Ανιχνευτής ξυλόλης αντιεκρηκτικού τύπου

2021-03-10T15:48:16+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής ξυλόλης ((CH3)2C6H4) θα φέρει αισθητήριο τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση.

Ανιχνευτής τολουόλης αντιεκρηκτικού τύπου

2021-03-10T13:50:08+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής τολουόλης (C6H5CH3) θα φέρει αισθητήριο τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση.

Ανιχνευτής οξικού βουτυλεστέρα αντιεκρηκτικού τύπου

2021-03-10T13:50:00+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής οξικού βουτυλεστέρα (n-Butyl acetate C6H12O2) θα φέρει αισθητήριο τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση.

Ανιχνευτής LPG αντιεκρηκτικού τύπου

2021-03-10T13:52:27+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής LPG θα είναι τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση.

Πίνακας συστήματος ανίχνευσης αερίων με αναλογικές εισόδους

2021-03-10T13:22:25+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο κεντρικός πίνακας ανίχνευσης αερίων θα μπορεί να δέχεται αναλογικές εισόδους 4- 20mA, ώστε να αναγνωρίζει τη πραγματική συγκέντρωση των μετρούμενων αερίων. Ο πίνακας θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση, με προστασία IP54. Θα φέρει πιστοποίηση ποιότητας SIL1.

Ανιχνευτής μεθανίου (CH4) σημειακού τύπου

2019-09-19T13:59:32+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής μεθανίου θα αποτελείται από κυψέλη ημιαγώγιμου στοιχείου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικού σήματος 4-20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μεθάνιο αλληλεπιδρά με το ημιαγώγιμο στοιχείο και προκαλεί διαφορά δυναμικού στους πόλους εξόδου της κεφαλής. Η τάση που παράγεται στους πόλους της κυψέλης με αυτό τον τρόπο είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε μεθάνιο.

Ανιχνευτής υδροθείου (H2S) σημειακής τεχνολογίας

2019-01-15T12:23:13+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής H2S θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει H2S αλληλεπιδρά με το νερό του ηλεκτρολύτη παράγοντας ιόντα και ηλεκτρόνια. Η τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου με αυτό τον τρόπο είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε H2S.

Ανιχνευτής υδρογόνου σημειακής τεχνολογίας

2018-09-05T09:39:30+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής H2 θα αποτελείται από μονάδα μέτρησης (κυψέλη) τύπου μεταβαλλόμενης θερμικής αγωγιμότητας και μονάδα μεταφοράς αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Η κυψέλη θα περιλαμβάνει δύο αντιστάσεις από σκληρό και ανθεκτικό υλικό (π.χ. βολφράμιο).

Ανιχνευτής οξυγόνου σημειακής τεχνολογίας

2018-09-05T09:29:05+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής O2 θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το οξυγόνο διαχέεται στον ηλεκτρολύτη και προκαλεί αλλαγή της έντασης του ρεύματος μεταξύ ανόδου και καθόδου.

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα σημειακής τεχνολογίας

2018-09-05T09:23:35+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής CO θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα αλληλεπιδρά με το νερό του ηλεκτρολύτη παράγοντας (το σταθερότερο) CO2, ιόντα Η+ και ηλεκτρόνια.

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα

2018-05-22T15:06:10+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής CO θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου και μονάδα μεταφοράς αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα αλληλεπιδρά με το νερό του ηλεκτρολύτη παράγοντας (το σταθερότερο) CO2, ιόντα Η+ και ηλεκτρόνια. Η τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου με αυτό τον τρόπο είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε CO.

Ανιχνευτής φυσικού αερίου (μεθανίου)

2018-05-22T15:00:35+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής CH4 θα είναι τύπου ημιαγωγού, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει μεθάνιο επιδρά στην αγωγιμότητα του ημιαγώγιμου στοιχείου που βρίσκεται στον ανιχνευτή προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top