Ανιχνευτής ηλίου αντιεκρηκτικού τύπου

2018-05-21T11:07:16+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής He θα είναι τύπου μεταβαλόμενης θερμικής αγωγιμότητας, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει ποσότητα ηλίου επιδρά στην θερμική αγωγιμότητα αντίστασης που βρίσκεται στον ανιχνευτή ως προς την αγωγιμότητα αντίστασης αναφοράς (αγωγιμότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα) προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής υδρογόνου αντιεκρηκτικού τύπου

2018-09-05T09:00:10+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής H2 θα είναι τύπου μεταβαλόμενης θερμικής αγωγιμότητας, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει ποσότητα υδρογόνου επιδρά στην θερμική αγωγιμότητα αντίστασης που βρίσκεται στον ανιχνευτή ως προς την αγωγιμότητα αντίστασης αναφοράς (αγωγιμότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα) προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής αργού αντιεκρηκτικού τύπου

2018-05-21T11:02:01+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής Ar θα είναι τύπου μεταβαλόμενης θερμικής αγωγιμότητας, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει ποσότητα αργού επιδρά στην θερμική αγωγιμότητα αντίστασης που βρίσκεται στον ανιχνευτή ως προς την αγωγιμότητα αντίστασης αναφοράς (αγωγιμότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα) προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής ηλίου

2018-05-21T10:59:25+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής He θα είναι τύπου μεταβαλόμενης θερμικής αγωγιμότητας, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει ποσότητα ηλίου επιδρά στην θερμική αγωγιμότητα αντίστασης που βρίσκεται στον ανιχνευτή ως προς την αγωγιμότητα αντίστασης αναφοράς (αγωγιμότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα) προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής υδρογόνου

2018-09-05T08:56:53+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής H2 θα είναι τύπου μεταβαλόμενης θερμικής αγωγιμότητας, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει ποσότητα υδρογόνου επιδρά στην θερμική αγωγιμότητα αντίστασης που βρίσκεται στον ανιχνευτή ως προς την αγωγιμότητα αντίστασης αναφοράς (αγωγιμότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα) προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής αργού

2018-05-21T10:54:13+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής Ar θα είναι τύπου μεταβαλλόμενης θερμικής αγωγιμότητας, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει ποσότητα αργού επιδρά στην θερμική αγωγιμότητα αντίστασης που βρίσκεται στον ανιχνευτή ως προς την αγωγιμότητα αντίστασης αναφοράς (αγωγιμότητα καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα) προκαλώντας γραμμική μεταβολή της τάσης εξόδου.

Ανιχνευτής οξυγόνου αντιεκρηκτικού τύπου

2018-05-21T10:50:53+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής Ο2 θα περιλαμβάνει κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει οξυγόνο αλληλεπιδρά με τον ηλεκτρολύτη. Η τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου με αυτό τον τρόπο είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε Ο2.

Ανιχνευτής υδρόθειου αντιεκρηκτικού τύπου

2018-05-21T10:47:28+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής H2S θα περιλαμβάνει κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει υδρόθειο αλληλεπιδρά με τον ηλεκτρολύτη. Η τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου με αυτό τον τρόπο είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε H2S.

Ανιχνευτής όζοντος

2018-05-21T10:43:39+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής O3 θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA, τοποθετημένης εντός περιβληματος προστασίας IP Το δείγμα αέρος που περιέχει όζον αλληλεπιδρά με το νερό του ηλεκτρολύτη, η δε τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε O3.

Ανιχνευτής οξυγόνου

2018-05-21T10:39:57+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής O2 θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA, τοποθετημένης εντός περιβληματος προστασίας IP Το δείγμα αέρος που περιέχει οξυγόνο αλληλεπιδρά με το νερό του ηλεκτρολύτη, η δε τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε O2.

Ανιχνευτής αμμωνίας

2018-05-21T10:37:28+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής NH3 θα αποτελείται από μία κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, και μία συσκευή μετάδοσης σήματος αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει αμμωνία αλληλεπιδρά με το νερό του ηλεκτρολύτη με τρόπο ώστε η τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου να είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε NH3.

Ανιχνευτής υδραζίνης

2018-05-21T10:24:42+03:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής υδραζίνης (N2H4) θα αποτελείται από κυψέλη ηλεκτροχημικού τύπου, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA, τοποθετημένης εντός περιβληματος προστασίας IP Το δείγμα αέρος που περιέχει υδραζίνη αλληλεπιδρά με τον ηλεκτρολύτη, η δε τάση που παράγεται μεταξύ ανόδου και καθόδου είναι ευθέως ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος σε N2H4.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top