Ανιχνευτής κίνησης

Ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων εξωτερικού χώρου

2020-06-21T10:11:54+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Tags: |

Ο ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων θα είναι τεχνολογίας antimasking, κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση σε εξωτερικό χώρο με προστασία IP55 και ύψος τοποθέτησης από 80 έως 120 cm.

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης

2018-05-19T21:18:20+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Tags: |

Ο ασύρματος ανιχνευτής κίνησης θα λειτουργεί με βάση τη τεχνολογία παθητικών υπερύθρων. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη θέση.

Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων

2018-05-19T10:05:28+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Tags: |

Ο ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση.

Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων

2018-05-19T10:00:42+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Tags: |

Ο ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση.

Ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας διπλών υπέρυθρων

2018-05-19T09:57:29+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Tags: |

Ο ανιχνευτής κίνησης τεχνολογίας παθητικών υπερύθρων θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη ή γωνιακή θέση.

Ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας

2018-05-19T09:54:07+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Tags: |

Ο ανιχνευτής κίνησης λειτουργεί με βάση τις τεχνολογίες παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων. Τα σήματα που προέρχονται από τα αισθητήρια ανίχνευσης εισάγονται για επεξεργασία σε ψηφιακό μικροεπεξεργαστή, ο οποίος, αφού αντισταθμίσει τις εξωτερικές παρεμβολές, αποφασίζει αν τα λαμβανόμενα σήματα συνιστούν συναγερμό

Ανιχνευτής δέσμης ενεργητικών υπερύθρων

2018-05-19T09:40:40+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Tags: |

Ο ανιχνευτής κίνησης εξωτερικού χώρου θα αποτελείται από δύο πομπούς και δέκτες, οι οποίοι θα υλοποιούν μία διπλή δέσμη ενεργητικών υπερύθρων. Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική τοποθέτηση. Το εύρος ανίχνευσης θα είναι ρυθμιζόμενο, το μέγιστο μήκος της ζώνης θα υπερβαίνει τα 150 μέτρα.

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης

2018-05-18T10:19:46+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Tags: |

Ο ασύρματος ανιχνευτής κίνησης θα λειτουργεί με βάση τη τεχνολογία παθητικών υπερύθρων. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό ABS, λευκού χρώματος και θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε επίπεδη θέση.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Phone: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com