Ανιχνευτής καπνού

Ανιχνευτής καπνού τύπου δέσμης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:05:02+03:00Categories: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Tags: |

Ο ανιχνευτής δέσμης θα είναι εγκεκριμένος κατά EN και συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Η συσκευή θα προσλαμβάνει τροφοδοσία απευθείας από το βρόχο σημειακής αναγνώρισης και παράλληλα θα φέρει ενσωματωμένη διάταξη απομόνωσης βραχυκυκλώματος του βρόχου.

Αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου υπέρ-υψηλής ευαισθησίας σημειακής τεχνολογίας

2018-05-27T12:23:21+03:00Categories: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Tags: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου υπέρ-υψηλής ευαισθησίας θα είναι εγκεκριμένος κατά EN από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου με θερμικό στοιχείο

2018-05-26T11:10:20+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο σύνθετος ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου με θερμικό στοιχείο συμβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE, LPCB και VdS. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ανιχνευτής καπνού τύπου δέσμης

2018-05-26T11:07:10+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο ανιχνευτής δέσμης θα αποτελείται από ένα πομπό-δέκτη και ένα ανακλαστήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η ανίχνευση καπνού επιτυγχάνεται μετά από έλεγχο της ισχύος της υπέρυθρης δέσμης στο δέκτη, η οποία μειώνεται καθώς η δέσμη προσκρούει ή απορροφάται από τα σωματίδια του καπνού.

Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου

2018-05-26T10:57:10+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου συμβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σημάνσεις CE, LPCB και VdS. Οι ανιχνευτές θα κλειδώνουν στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής τους από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Phone: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com