Ανιχνευτής ροής νερού

2018-05-31T10:55:06+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής ροής ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή στο δίκτυο των καταιωνιστήρων (sprinkler) και πυροσβεστικών φωλιών. Η μονάδα θα είναι εγκεκριμένη από τον αμερικανικό οργανισμό τυποποίησης UL ή από αντίστοιχο οργανισμό της χώρας προέλευσής του.