Απομονωτής βρόγχου σημειακής τεχνολογίας

2018-06-01T09:54:09+03:00Κατηγορίες: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Ετικέτες: |

Ο απομονωτής θα είναι κατάλληλος για σύνδεση στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Η συσκευή θα διακόπτει τη συνέχεια του βρόχου όταν ανιχνεύει βραχυκύκλωμα στη γραμμή, προφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο το τμήμα του βρόχου που μπορεί να λειτουργήσει. Ο μέγιστος αριθμός απομονωτών ανά βρόχο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 100, ενώ ο μέγιστος αριθμών συσκευών σημειακής τεχνολογίας ανάμεσα σε δύο απομονωτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25.

Απομονωτής βρόγχου σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:40:12+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ο απομονωτής θα είναι κατάλληλος για σύνδεση στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Η συσκευή θα διακόπτει τη συνέχεια του βρόχου όταν ανιχνεύει βραχυκύκλωμα στη γραμμή, προφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο το τμήμα του βρόχου που μπορεί να λειτουργήσει. Ο μέγιστος αριθμός απομονωτών ανά βρόχο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 100. Ο μέγιστος αριθμών συσκευών σημειακής τεχνολογίας ανάμεσα σε δύο απομονωτές, για πλήρη προστασία του εξοπλισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25 συσκευές.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top