Σύστημα δειγματοληψίας αέρα (ΣΔΑ)

2018-05-26T11:16:15+03:00Categories: System Sensor, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Το σύστημα δειγματοληψίας αέρα (ΣΔΑ) θα χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης σωματιδίων μέσω διπλής πηγής blue LED και υπέρυθρο laser, ώστε να είναι ικανό να ανιχνεύει ένα ευρύ φάσμα φωτιάς, μειώνοντας στο ελάχιστο τους ψευδοσυναγερμούς. Το εύρος ευαισθησίας θα πρέπει να είναι από 0,00151%m ως 13,1%/m. Η θερμοκρασία λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 0°C ως 38°C, ενώ η θερμοκρασία δειγματοληψίας αέρα από –20°C ως 60°C.