Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης

2018-05-19T21:59:34+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα φέρει έξοδο σύνδεσης προς κύκλωμα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα φέρει έξοδο σύνδεσης προς τη συσκευή μέσω επαφών, οι οποίες θα παραμένουν κανονικά κλειστές όσο το κύκλωμα βρίσκεται σε ηρεμία.

Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 8 καναλιών

2018-05-18T10:56:46+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα φέρει οκτώ εξόδους σύνδεσης προς κυκλώματα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ. Τα κυκλώματα επιτήρησης θα φέρουν έξοδο σύνδεσης προς τη συσκευή μέσω επαφών, οι οποίες θα παραμένουν κανονικά κλειστές όσο το κύκλωμα βρίσκεται σε ηρεμία.

Σημειακή συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 2 καναλιών

2018-05-18T10:52:35+03:00Κατηγορίες: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή σύνδεσης συμβατικών ζωνών ασφαλείας σε σύστημα σημειακής τεχνολογίας (addressable) θα είναι συμβατή με τον πίνακα του συστήματος. Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 2 ζωνών ασφαλείας και θα μεταφέρει τη πληροφορία σχετικά με τη κατάστασή τους (συναγερμός, παραβίαση κ.λπ.) στον πίνακα μέσω του βρόχου επικοινωνίας.

Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 8 εισόδων / 4 εξόδων

2018-05-17T10:50:53+03:00Κατηγορίες: Honeywell Galaxy, Ασφάλεια|Ετικέτες: |

Η συσκευή θα φέρει οκτώ εξόδους σύνδεσης προς κυκλώματα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ., καθώς επίσης και τέσσερις εξόδους προς σειρήνες, αφή – σβέση βοηθητικών κυκλωμάτων κ.ο.κ.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top