Διευθυνσιοδότηση

Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης

2018-05-19T21:59:34+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια|Tags: |

Η συσκευή θα φέρει έξοδο σύνδεσης προς κύκλωμα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα φέρει έξοδο σύνδεσης προς τη συσκευή μέσω επαφών, οι οποίες θα παραμένουν κανονικά κλειστές όσο το κύκλωμα βρίσκεται σε ηρεμία.

Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 8 καναλιών

2018-05-18T10:56:46+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Tags: |

Η συσκευή θα φέρει οκτώ εξόδους σύνδεσης προς κυκλώματα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ. Τα κυκλώματα επιτήρησης θα φέρουν έξοδο σύνδεσης προς τη συσκευή μέσω επαφών, οι οποίες θα παραμένουν κανονικά κλειστές όσο το κύκλωμα βρίσκεται σε ηρεμία.

Σημειακή συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 2 καναλιών

2018-05-18T10:52:35+03:00Categories: Honeywell Vista, Vista Διευθυνσιοδοτούμενο, Ασφάλεια|Tags: |

Η συσκευή σύνδεσης συμβατικών ζωνών ασφαλείας σε σύστημα σημειακής τεχνολογίας (addressable) θα είναι συμβατή με τον πίνακα του συστήματος. Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 2 ζωνών ασφαλείας και θα μεταφέρει τη πληροφορία σχετικά με τη κατάστασή τους (συναγερμός, παραβίαση κ.λπ.) στον πίνακα μέσω του βρόχου επικοινωνίας.

Συσκευή απόδοσης διεύθυνσης 8 εισόδων / 4 εξόδων

2018-05-17T10:50:53+03:00Categories: Honeywell Galaxy, Ασφάλεια|Tags: |

Η συσκευή θα φέρει οκτώ εξόδους σύνδεσης προς κυκλώματα επιτήρησης του συστήματος ασφαλείας, όπως μαγνητική επαφή, χειρόπληκτρο, ποδόπληκτρο, ανιχνευτή κίνησης κ.ο.κ., καθώς επίσης και τέσσερις εξόδους προς σειρήνες, αφή – σβέση βοηθητικών κυκλωμάτων κ.ο.κ.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Phone: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com