Ελεγκτής BEMS

Τεχνικές Προδιαγραγραφές ελεγκτή Eaglehawk

2021-02-02T15:17:33+02:00Κατηγορίες: Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση|Ετικέτες: |

Τεχνικές προδιαγραφές τοπικού ελεγκτή Τα χαρακτηριστικά του τοπικού ελεγκτή είναι τα παρακάτω: • Δυνατότητα για τοπική φιλοξενία εφαρμογής συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας και υπολογισμού θερμικής κατανάλωσης. • Ελευθέρα προγραμματιζόμενο για να μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει από την πλευρά του προς διαχείριση εξοπλισμού.

Ελεγκτής Κτιριακών αυτοματισμών, Bacnet

2018-07-09T10:54:37+03:00Κατηγορίες: Αυτοματισμός και Ενεργειακή Διαχείριση|Ετικέτες: |

Η προδιαγραφή περιγράφει έναν ελεύθερα προγραμματίσιμο ελεγκτή κτιριακών αυτοματισμών, ο οποίος επικοινωνεί μέσω πρωτοκόλλου Bacnet IP, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 16484-5 and B-BC (BACnet - BACnet Building Controller) profile.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top