Αναγνώστης καρτών τεχνολογίας Proximity

2018-05-18T09:31:58+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity) και θα προσφέρει απόσταση ανάγνωσης 8’’. Ο αναγνώστης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Θα φέρει ενδεικτικές λυχνία LED τριών χρωμάτων για την έγκυρη ή άκυρη ανάγνωση, βομβητή και διακόπτη tamper για προστασία από κλοπή ή βανδαλισμό.

Αναγνώστης καρτών τεχνολογίας Proximity

2018-05-18T09:33:38+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity), κατάλληλος για τοποθέτηση σε εισόδους και εξόδους σταθμών αυτοκινήτου και θα προσφέρει απόσταση ανάγνωσης 22’’ (56 cm).

Καρταναγνώστης τεχνολογίας προσέγγισης

2018-05-18T09:35:11+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity), συμβατός με καρταναγνώστες HID proximity 125 kHz, και θα προσφέρει απόσταση ανάγνωσης 4’’ (10 cm). Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό polycarbonate και θα είναι κατάλληλος για αντιβανδαλιστική εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Καρταναγνώστης τεχνολογίας προσέγγισης

2018-05-18T09:37:23+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity), κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και θα προσφέρει απόσταση ανάγνωσης 5’’ (12,5 cm).

Αυτόνομος αναγνώστης καρτών τεχνολογίας Proximity με πληκτρολόγιο

2018-05-18T09:39:01+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο αναγνώστης κάρτας θα είναι τεχνολογίας προσέγγισης (proximity), κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επίσης, θα φέρει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Ο αναγνώστης, μετά από κατάλληλο προγραμματισμό, θα επιτρέπει τη πρόσβαση στον ελεγχόμενο χώρο είτε μετά από εισαγωγή κωδικού, είτε με χρήση κατάλληλης κάρτας, είτε με συνδυασμό των προηγούμενων.

Σύνθετος βιομετρικός αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος και κάρτας

2018-05-18T09:46:18+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο βιομετρικός αναγνώστης θα είναι τεχνολογίας αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος (Fingerprint Authentication) με ενσωματωμένη συσκευή αναγνώρισης καρτών. Θα είναι εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας βιομετρικά κριτήρια πιστοποίησης, ισχυρό ενσωματωμένο επεξεργαστή για γρήγορο και ακριβή έλεγχο ταυτότητας, εξελιγμένη αποθήκευση και επεκτάσιμη μνήμη.

Βιομετρικός αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος

2018-05-18T09:47:43+03:00Κατηγορίες: Honeywell Prowatch, Honeywell Winpak, Έλεγχος Πρόσβασης|Ετικέτες: |

Ο βιομετρικός αναγνώστης θα είναι τεχνολογίας αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος (Fingerprint Authentication) και θα λειτουργεί χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης κωδικών (Pin) ή καρτών. Θα είναι εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας βιομετρικά κριτήρια πιστοποίησης, ισχυρό ενσωματωμένο επεξεργαστή για γρήγορο και ακριβή έλεγχο ταυτότητας, εξελιγμένη αποθήκευση και επεκτάσιμη μνήμη.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top