Μπουτόν

Διευθυνσιοδοτούμενο Κομβίο Συναγερμού Φωτιάς

2019-09-22T10:29:35+03:00Categories: EN54 Inim, EN54 Inim Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση|Tags: |

Τα διευθυνσιοδοτούμενα χειροκίνητα κομβία συναγερμού φωτιάς θα έχουν επανατάξιμο στοιχείο, θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση και θα κατασκευάζονται σύμφωνα  με το EN54-11 και ΕΝ54-17. Το κομβίο θα περιλαμβάνει ένα κλειδί για γρήγορες δοκιμές.

Διευθυνσιοδοτούμενο Κομβίο Συναγερμού Φωτιάς IP67

2019-09-22T10:23:08+03:00Categories: EN54 Inim, EN54 Inim Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση|Tags: |

Τα διευθυνσιοδοτούμενα χειροκίνητα κομβία συναγερμού φωτιάς θα έχουν επανατάξιμο στοιχείο, θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση και θα κατασκευάζονται σύμφωνα  με τα EN54-11 και ΕΝ54-17. Το κομβίο θα περιλαμβάνει ένα κλειδί για γρήγορες δοκιμές.

Κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-06-04T10:32:44+03:00Categories: EN54 Advanced Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Advanced|Tags: |

Το κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού θα είναι εγκεκριμένο κατά EN54 – Part 11. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατό με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το κομβίο θα φέρει κουτί επίτοιχης εγκατάστασης.

Κομβίο Συναγερμού Φωτιάς

2018-06-03T11:56:18+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Τα χειροκίνητα κομβία συναγερμού φωτιάς θα έχουν επανατάξιμο στοιχείο, θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση και θα κατασκευάζονται σύμφωνα  με το EN54-11. Το κομβίο θα περιλαμβάνει ένα κλειδί για γρήγορες δοκιμές.

Κομβίο Συναγερμού Φωτιάς IP67

2018-06-03T12:31:07+03:00Categories: Inim, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Τα χειροκίνητα κομβία συναγερμού φωτιάς θα έχουν επανατάξιμο στοιχείο, θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση και θα κατασκευάζονται σύμφωνα  με το EN54-11. Το κομβίο θα περιλαμβάνει ένα κλειδί για γρήγορες δοκιμές.

Κομβίο συναγερμού διπλής κίνησης σημειακής τεχνολογίας

2018-05-31T11:49:04+03:00Categories: UL-FM Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Tags: |

Τα κομβία συναγερμού θα είναι χειροκίνητοι σταθμοί σήμανσης συναγερμού και θα αποτελούνται από ηλεκτρονικά κυκλώματα ικανά να διαβιβάσουν την κατάστασή τους (φυσιολογική, συναγερμός, βλάβη) στο πίνακα πυρανίχνευσης μέσω του βρόχου σημειακής αναγνώρισης. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, κόκκινου χρώματος.

Σταθμός ελέγχου συστήματος αυτόματης κατάσβεσης

2018-05-31T11:15:41+03:00Categories: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Tags: |

Κάθε σταθμός ελέγχου θα αποτελείται από το τμήμα χειροκίνητης ενεργοποίησης και το τμήμα αναστολής κατάσβεσης. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, κόκκινου χρώματος, και θα φέρουν ειδική επιγραφή όπου θα αναγράφεται ότι η λειτουργία τους αφορά στα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης.

Κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού σημειακής τεχνολογίας

2018-05-29T11:44:51+03:00Categories: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Tags: |

Το κομβίο χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού θα είναι εγκεκριμένο κατά EN54 – Part11 από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατό με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το κομβίο θα φέρει κουτί επίτοιχης εγκατάστασης.

Κομβίο ενεργοποίησης συστήματος αυτόματης κατάσβεσης

2018-05-26T10:10:37+03:00Categories: Kac, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Το κομβίο χειροκίνητης εντολής κατάσβεσης θα συνδεθεί στο τοπικό πίνακα κατάσβεσης ή στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης μέσω κατάλληλης συσκευής interface. Σκοπός του είναι η έναρξη της διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης.

Διακόπτης αναστολής συστήματος αυτόματης κατάσβεσης

2018-05-26T10:07:23+03:00Categories: Kac, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Tags: |

Ο διακόπτης αναστολής κατάσβεσης θα συνδεθεί στο τοπικό πίνακα κατάσβεσης ή στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης μέσω κατάλληλης συσκευής interface. Σκοπός του είναι η διακοπή της διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης και ο χειρισμός του προβλέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Phone: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com