Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιάς σε Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου

2018-05-23T10:31:37+03:00Κατηγορίες: Γραμμική Πυρανίχνευση Σηράγγων Lios, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην εγκατάσταση ενός συστήματος γραμμικής πυρανίχνευσης για τις σήραγγες. Σκοπός της προμήθειας του συστήματος αυτού είναι η ανίχνευση πυρκαγιάς καθ’ όλο το μήκος των σηράγγων. Το σύστημα σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εφεδρείας. Ο γραμμικός θερμικός ανιχνευτής θα συνδεθεί στις κεντρικές συσκευές, οι οποίες θα βρίσκονται στα κτίρια εξυπηρέτησης εκατέρωθεν της σήραγγας.