Συσκευές μεγαφωνικής και οπτικής αναγγελίας συναγερμού

2018-05-31T11:38:49+03:00Categories: UL-FM Notifier Συμβατικό Σύστημα, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση UL-FM Notifier|Tags: |

Η συσκευή αναγγελίας πυρκαϊάς θα φέρει μονάδα μεγαφώνου και μονάδα οπτικής αναγγελίας ενσωματωμένες σε μία ενιαία συσκευή, η οποία θα πρέπει να φέρει έγκριση UL, ή ισοδύναμου Οργανισμού της χώρας προέλευσής της.