Χειρόπληκτρο συναγερμού

2018-05-19T21:40:42+03:00Honeywell Vista, Vista Συμβατικό Σύστημα, Ασφάλεια||

Το χειρόπληκτρο θα είναι κατάλληλο για σιωπηρή ενεργοποίηση. Θα κλειδώνει μηχανικά στη θέση ενεργοποίησης και θα μπορεί να επανατάσσεται μόνο μετά από επέμβαση εξουσιοδοτημένου προσωπικού με χρήση κλειδιού.