Προδιαγραφές Management & Recording Server

2018-05-16T17:34:41+03:00Κατηγορίες: Milestone, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης|Ετικέτες: |

CPU Dual Core Intel Xeon, minimum 3.0 GHz (Quad Core recommended), RAM Minimum 8 GB (8 GB or more recommended), Network Ethernet (2x 1 Gbit recommended), Graphics Adapter Onboard GFX, AGP, or PCI-Express, minimum Full HD, 32bit color, Hard Disk Type E-IDE, PATA, SATA, SCSI, SAS (7200 RPM or faster, Hard Disk Space Minimum 600 GB free (2 x 300 GB minimum RAID 1).