Πίνακας Πυρανίχνευσης Σημειακής Τεχνολογίας

2021-10-15T10:13:35+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Πίνακες, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Notifier Pearl PRL-LED-EN-1 (ενός βρόχου), PRL-LED-EN (δύο βρόχων). Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σημειακής τεχνολογίας (addressable), χωρητικότητας ενός ή δύο βρόχων, αναλόγως της έκτασης της εγκατάστασης. Η χωρητικότητα κάθε βρόχου θα επιτρέπει την σύνδεση κατ’ ελάχιστο 159 ανιχνευτών σημειακής τεχνολογίας και 159 συσκευών επιτήρησης και εντολής (monitor και control modules) ή κομβίων συναγερμού. Η λειτουργία του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών EN54 – Parts 2

Σύνθετος αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου και θερμικός/θερμοδιαφορικός σημειακής τεχνολογίας

2021-10-15T10:16:28+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Notifier NFXI-SMT2 με βάση Β501AP. Οφέλη και Πλεονεκτήματα Novec 1230 , 70 bar Πρόκειται για την τελευταία εξέλιξη στο χώρο των φιαλών Novec 1230 καθώς στην έως τώρα αγορά κυκλοφορούσαν φιάλες με σημαντικά μικρότερη πίεση στα 25 και 42 bar. Η μεγάλη πίεση των 70 bar εντός της φιάλης Novec 1230, αυξάνει κατακόρυφα τις δυνατότητες στο σχεδιασμό του συστήματος κατάσβεσης σε μια εγκατάσταση. Πλέον, μπορούν να επιτευχθούν μεγαλύτερες πυκνότητες γόμωσης και

Σύνθετη συσκευή σύνδεσης συμβατικών κυκλωμάτων επιτήρησης και εντολής σημειακής τεχνολογίας

2021-10-15T10:18:13+03:00Κατηγορίες: EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο, Πυρανίχνευση, Πυρανίχνευση EN54 Notifier|Ετικέτες: |

Ενδεικτικός τύπος: Notifier M-721. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την σύνδεση κυκλωμάτων επιτήρησης στο βρόχο σημειακής επικοινωνίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι δύο κυκλωμάτων συσκευών με επαφές συναγερμού ή βλάβης ελεύθερες τάσης (“ξηρές”), σε συνδεσμολογία ανοικτής ζώνης (class B). Τυπικά κυκλώματα επιτήρησης που θα συνδέονται στη συσκευή είναι ανιχνευτές ροής, επιτήρηση θέσης fire damper, κομβίων συναγερμού, ανιχνευτών δέσμης, ανιχνευτών φλόγας κ.λπ. Το κύκλωμα επιτήρησης θα ελέγχεται ως προς βραχυκύκλωμα,

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής σημειακής τεχνολογίας αντιεκρηκτικού τύπου

2021-09-09T08:38:31+03:00Κατηγορίες: ATEX, EN54 Notifier Διευθυνσιοδοτούμενο|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου θα είναι εγκεκριμένος από τον Οργανισμό LPCB. Θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο ανιχνευτής θα είναι χαμηλού προφίλ και θα λειτουργεί με βάση το φαινόμενο της μείωσης

Κομβίο συναγερμού αντιεκρηκτικού τύπου

2021-09-09T08:37:52+03:00Κατηγορίες: ATEX|Ετικέτες: |

Το κομβίο χειροκίνητης εντολής συναγερμού θα είναι συμβατικού τύπου, κατάλληλο για σύνδεση σε πίνακα πυρανίχνευσης συμβατικής τεχνολογίας, ή σε διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα μέσω monitor module. Το κομβίο θα είναι βαρέως τύπου, κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό πολυεστέρα με αντιστατική και αντιδιαβρωτική προστασία, κόκκινου χρώματος, επίτοιχης εγκατάστασης, περιβαλλοντικής προστασίας IP66/67, με ενσωματωμένο πρόσθετο κάλυμμα και θα φέρει ειδική σήμανση πυρκαγιάς. Θα μπορεί να λειτουργεί στη περιοχή θερμοκρασίας από –40º έως +70ºC. Για την ενεργοποίησή του θα απαιτείται ανασήκωμα

Ανιχνευτής ξυλόλης αντιεκρηκτικού τύπου

2021-03-10T15:48:16+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής ξυλόλης ((CH3)2C6H4) θα φέρει αισθητήριο τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση.

Ανιχνευτής τολουόλης αντιεκρηκτικού τύπου

2021-03-10T13:50:08+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής τολουόλης (C6H5CH3) θα φέρει αισθητήριο τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση.

Ανιχνευτής οξικού βουτυλεστέρα αντιεκρηκτικού τύπου

2021-03-10T13:50:00+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής οξικού βουτυλεστέρα (n-Butyl acetate C6H12O2) θα φέρει αισθητήριο τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση.

Ανιχνευτής LPG αντιεκρηκτικού τύπου

2021-03-10T13:52:27+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο ανιχνευτής LPG θα είναι τύπου θερμικής απόκρισης σε καταλυτική καύση, αναλογικής εξόδου 4 – 20 mA. Το δείγμα αέρος που περιέχει το μείγμα εκρηκτικών αερίων επιδρά στο αισθητήριο του ανιχνευτή προκαλώντας καταλυτική καύση.

Πίνακας συστήματος ανίχνευσης αερίων με αναλογικές εισόδους

2021-03-10T13:22:25+02:00Κατηγορίες: Ados, Ανίχνευση αερίων, Πυρανίχνευση|Ετικέτες: |

Ο κεντρικός πίνακας ανίχνευσης αερίων θα μπορεί να δέχεται αναλογικές εισόδους 4- 20mA, ώστε να αναγνωρίζει τη πραγματική συγκέντρωση των μετρούμενων αερίων. Ο πίνακας θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση, με προστασία IP54. Θα φέρει πιστοποίηση ποιότητας SIL1.

Κόμβιο χειροκίνητης εντολής κατάσβεσης (Εξωτερικού χώρου)

2021-03-09T11:25:11+02:00Κατηγορίες: Kac, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|

Το κομβίο χειροκίνητης εντολής κατάσβεσης θα συνδεθεί στο τοπικό πίνακα κατάσβεσης ή στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης μέσω κατάλληλης συσκευής interface. Σκοπός του είναι η έναρξη της διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης.

Κόμβιο χειροκίνητης εντολής κατάσβεσης (Εσωτερικού χώρου)

2023-03-15T13:23:54+02:00Κατηγορίες: Kac, Πυρανίχνευση, Συμβατικό Σύστημα Πυρανίχνευσης|Ετικέτες: |

Το κομβίο χειροκίνητης εντολής κατάσβεσης θα συνδεθεί στο τοπικό πίνακα κατάσβεσης ή στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης μέσω κατάλληλης συσκευής interface. Σκοπός του είναι η έναρξη της διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το Club των Μελετητών της της κορυφαίας σε Μερίδιο Αγοράς ελληνικής εταιρείας στον κλάδο Εισαγωγής & διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα. Παροχή τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και συστήματα.

cloud image3 z

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωδεκανήσου 14, 14235 Νέα Ιωνία

Τηλ.: +30 210 2713970

Fax: +30 210 2779542

Web: www.zarifopoulos.com

Go to Top